Konto?
Twˇj profil
Home
Home
Z ?ycia szko?y

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

  14 pa┼║dziernika w Zespole Szkó┼é Ponadgimnazjalnych Nr 2 w KÄ?pnie odby┼éa siÄ? uroczysta gala zwiÄ?zana z Dniem Edukacji Narodowej. To szczególne ┼ŤwiÄ?to, ┼ŤwiÄ?to wszystkich nauczycieli i pracowników o┼Ťwiaty.

  Na okoliczno┼Ťciowy apel  przybyli: dyrektor  Powiatowego UrzÄ?du Pracy Iwona Rataj, dyrekcja szko┼éy, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obs┼éugi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz spo┼éeczno┼ŤÄ? uczniowska.

  Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych z┼éo┼╝yli uroczyste ┼Ťlubowanie .M┼éodzie┼╝ przyrzeka┼éa sumiennie spe┼éniaÄ? zadania ucznia, zdobywaÄ? wiedzÄ?, doskonaliÄ?  osobowo┼ŤÄ?, byÄ? odpowiedzialnym za swoje s┼éowa i sÄ?dy, pamiÄ?tajÄ?c, ┼╝e ich potwierdzeniem mogÄ? byÄ? tylko czyny .

  Dyrektor szko┼éy Andrzej Kowalczyk w swoim wystÄ?pieniu podkre┼Ťli┼é, jak wa┼╝nÄ? i odpowiedzialnÄ? misjÄ? w procesie nauczania i wychowania m┼éodych ludzi pe┼éniÄ? pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom o┼Ťwiaty ┼╝yczy┼é wytrwa┼éo┼Ťci i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiÄ?zków.

  DEN to tak┼╝e okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudnÄ? pracÄ? dydaktyczno-wychowawczÄ? i opieku┼äczÄ?, jak równie┼╝ zaanga┼╝owanie na rzecz spo┼éeczno┼Ťci szkolnej. NagrodÄ? Starosty uhonorowani zostali Andrzej Kowalczyk i Pawe┼é Falszewski. NagrodÄ? Dyrektora otrzymali: Barbara Gruszka, Jaros┼éaw Dominik, Bogus┼éaw Drab, Pawe┼é Jakubczyk, Dariusz Jasik, Ewa Jobczyk, Jan Kokot, Aleksandra Klimecka, Anna Matysiak, Barbara MÄ?del i Dorota Tokarek.

  AkademiÄ? zako┼äczy┼é wspania┼éy wystÄ?p uczniów, którzy z humorem i aktorskimi umiejÄ?tno┼Ťciami potrafili zaprezentowaÄ?  ┼╝ycie szkolne.

  
 

 Jubileuszowa akcja oddawania krwi

w Zespole Szkó┼é Ponadgimnazjalnych Nr 2

w KÄ?pnie

 

W dniu 25 wrze┼Ťnia w naszej szkole odby┼éa siÄ? kolejna, piÄ?ta ju┼╝, akcja oddawania krwi.

Podobnie jak poprzednie cieszy┼éa siÄ? ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Udzia┼é w niej wziÄ?┼éo 75 dawców, z tego ponad 50 po raz pierwszy. By┼é to dla nich pierwszy kontakt z honorowym krwiodawstwem. Mamy ogromnÄ? nadziejÄ?, ┼╝e w przysz┼éo┼Ťci zostanÄ? Zas┼éu┼╝onymi Dawcami Krwi.

Uczniowie naszego zespo┼éu po raz kolejny dali przyk┼éad ogromnego zaanga┼╝owania, wra┼╝liwo┼Ťci i bezinteresowno┼Ťci.

Akcja zorganizowana zosta┼éa przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi „Wampirek”. Organizatorzy akcji bardzo dziÄ?kujÄ? za udzia┼é m┼éodzie┼╝y szkolnej, honorowym krwiodawcom spoza szko┼éy, pracownikom RCKiK w Kaliszu.

Bardzo cieszymy siÄ?, ┼╝e organizowane przez SKHDK „Wampirek” akcje znalaz┼éy na┼Ťladowców w innych szko┼éach. Propagowanie honorowego krwiodawstwa daje efekt w postaci tak licznego udzia┼éu m┼éodzie┼╝y szkolnej w ka┼╝dej akcji i odpowiedzi na has┼éo „ka┼╝da kropla krwi darem ┼╝ycia”.

Zwracamy siÄ? z apelem do wszystkich pe┼énoletnich, zdrowych m┼éodych ludzi:

Dzielcie siÄ? darem ┼╝ycia – krwiÄ?!”.

Koordynator akcji Bogusław Drab

                                                                                              

 

 

Czytaj ca│oŠ…
 
 Klasy wieczorowe >

Centralna Komisja Egzaminacyjna        www.cke.edu.pl

Okr─Ögowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.poznan.pl

Portal dla maturzysty                www.matura.gazeta.pl

Portal miejski miasta K─Öpno                www.kepno.net