Konto?
Twój profil
Home
Home
Z życia szkoły
W drugiej klasie też można być w finale Olimpiady

W centralnych eliminacjach XXXVIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Wincentego Witosa   w Nawojowej (woj. małopolskie) uczestniczyło 222 uczniów z całego kraju.

Wśród uczestników, powiat kępiński reprezentował Tomasz Gąszczak z Łęki Opatowskiej, gmina Łęka Opatowska, uczeń kl. II TC (zawód technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie. Tomasz startował  w bloku agrobiznes, w którym konieczna jest wiedza nie tylko z rolnictwa, ale również m. in. z rachunkowości, ekonomii, ekonomiki agrobiznesu, marketingu i zarządzania oraz znajomość zagadnień o Unii Europejskiej. Opiekunem ucznia na centralnych eliminacjach był Jan Kokot, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.

Po przyjeździe do Nawojowej, w czwartek 5 czerwca 2014r. około godziny 2200 uczestnicy Olimpiady zostali zakwaterowani w internacie szkoły, a opiekunowie w Nowym i Starym Sączu.

Organizatorem zmagań uczniów z całej Polski XXXVIII centralnych eliminacji był Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach wraz z Komitetem Okręgowym OWiUR przy Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Uroczyste otwarcie eliminacji odbyło się w piątek 6 czerwca o godz. 1000. Następnie nastąpiła mniej przyjemna część dnia, a mianowicie egzaminy mające na celu sprawdzenie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych wszystkich uczestników w celu wyłonienia grupy najlepszych. Po części oficjalnej rozpoczął się etap pisemny w dziewięciu blokach tematycznych, zgodnie z założeniami programowymi olimpiady. Egzamin pisemny miał formę testu złożonego z 60 pytań. Jak powiedział  prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewodniczący składu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych: „to ważna chwila dla tych młodych ludzi oraz ich nauczycieli. Do Nawojowej przyjechała elita, z której możemy być dumni”.

            Po eliminacjach pisemnych przyszedł czas na eliminacje praktyczne. Miały one różną formę w zależności od bloku przedmiotowego. W agrobiznesie część praktyczna polegała na pisemnym rozwiązywaniu zadań rachunkowych. Podyktowano trzy zadania, po rozwiązaniu których był już koniec stresu dla uczniów, a początek oczekiwań na wyniki.

Na laureatów centralnych eliminacji czekały atrakcyjne nagrody. Fundacja BGŻ (Banku Gospodarki Żywnościowej) przeznaczyła ponad 127 tys. zł na stypendia dla 40 laureatów (30 studentów i 10 uczniów szkół ponadgimnazjalnych). Przyszli studenci, obecni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych otrzymają stypendium w wysokości 3420 zł. Ta kwota zostanie podzielona na 9 miesięcy roku akademickiego. Natomiast wysokość stypendium uczniowskiego wynosi 1500 zł wypłacanych w 10 ratach miesięcznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło 21 tys. zł na nagrody rzeczowe w eliminacjach okręgowych i centralnych. Mają je rozdysponować Komitety Okręgowe i Komitet Główny OWiUR.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeznaczyło 50 tys. zł na nagrody rzeczowe w eliminacjach centralnych w dziewięciu blokach tematycznych. Nagrody otrzymali laureaci, którzy zajęli pierwsze miejsce w każdym z bloków (9 osób), ich opiekunowie (9 osób), dwie najlepsze szkoły oraz dziewięciu nauczycieli akademickich wyróżniających się w organizacji OWiUR.

Od wydawnictwa APRA szkoły rolnicze, których uczniowie wyróżnili się w czasie olimpiady, otrzymali roczne prenumeraty czasopism o wartości 20 tys. zł.

Poza czterema głównymi sponsorami olimpiada miała też innych darczyńców (starosta powiatu nowosądeckiego, marszałek województwa małopolskiego, kierownicy jednostek gospodarczych związanych z rolnictwem i leśnictwem oraz prywatni sponsorzy), którzy ufundowali nagrody rzeczowe dla laureatów olimpiady.

Prof. dr hab. Andrzej Radecki, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych podkreślił, że tegoroczny finał stał na dobrym poziomie, zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym. Zwrócił uwagę, że wiedza i umiejętności praktyczne uczestników finału olimpiady okazały się bardzo wysokie: „z roku na rok jest coraz lepiej. Rośnie nowe pokolenie ludzi zafascynowanych nowoczesnym rolnictwem, żywnością i ekologią”.

Wiceminister Krystyna Gurbiel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi podkreśliła wielką wagę olimpiady w edukacji: „to świetna okazja, aby uczniowie sprawdzili w praktyce swoje umiejętności i wiedzę zdobytą w szkole. Jestem pewna, że dzisiejsi laureaci po ukończeniu studiów będą tymi, którzy nadadzą ton polskiemu rolnictwu”.

 

Zwycięzcy poszczególnych bloków tematycznych: 

1)  blok produkcja roślinna - Marcin Owczarzak (ZSP w Gąsawie),

2)  blok produkcja zwierzęca - Tomasz Parzych (ZSR w Grudziądzu),

3)mechanizacja rolnictwa - Stanisław Kościelny (ZSCKR w Hańczowej),

4)  blok ogrodnictwo - Jakub Wróblewski (ZS nr 39 TO w Warszawie),

5)blok żywienie człowieka i gospodarstwo domowe - Angelika Stefaniak (ZS nr 5 w Lublinie),

6) blok agrobiznes - Józef Leonczuk (ZS nr 4 w Bielsku Podlaskim),

7) blok leśnictwo - Karolina Nagler (TL w Miliczu),

8)blok ochrona i inżynieria środowiska - Jakub Chmiel (II LO w Krakowie),

9) blok architektura krajobrazu - Katarzyna Sabaj (V LO w Krakowie)

Tomasz Gąszczak z kl. II TC (zawód technik agrobiznesu) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie uzyskał tytuł finalisty Olimpiady, już w klasie drugiej indeks na wyższa uczelnię i co najważniejsze zaświadczenie o zwolnieniu z części pisemnej egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z programem nauczania egzaminy te odbędą się dla uczniów technikum agrobiznesu w klasie III i IV, a już teraz po uzyskanym zwolnieniu Tomasz dostanie maksymalną ilość 100% punktów.

Tomek gratulujemy i życzmy jeszcze większych sukcesów w przyszłym roku w XXXIX edycji OWiUR, której finał odbędzie się w okręgu olsztyńskim na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Ponieważ Tomasz Gąszczak w kwietniu wygrał eliminacje okręgowe, zgodnie z regulaminem Olimpiady, w przyszłym roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie, na eliminacjach w bloku agrobiznes w Okręgu Poznań, będzie reprezentowało dwóch uczniów.

 

Jan Kokot

Czytaj całość…
 
 Klasy wieczorowe >

Centralna Komisja Egzaminacyjna        www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.poznan.pl

Portal dla maturzysty                www.matura.gazeta.pl

Portal miejski miasta Kępno                www.kepno.net