Konto?
Twój profil
Home
Home
Z życia szkoły

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

  14 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta gala związana z Dniem Edukacji Narodowej. To szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

  Na okolicznościowy apel  przybyli: dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska.

  Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie .Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić  osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny .

  Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzył wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

  DEN to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej. Nagrodą Starosty uhonorowani zostali Andrzej Kowalczyk i Paweł Falszewski. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Barbara Gruszka, Jarosław Dominik, Bogusław Drab, Paweł Jakubczyk, Dariusz Jasik, Ewa Jobczyk, Jan Kokot, Aleksandra Klimecka, Anna Matysiak, Barbara Mędel i Dorota Tokarek.

  Akademię zakończył wspaniały występ uczniów, którzy z humorem i aktorskimi umiejętnościami potrafili zaprezentować  życie szkolne.

  
 

 Jubileuszowa akcja oddawania krwi

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

w Kępnie

 

W dniu 25 września w naszej szkole odbyła się kolejna, piąta już, akcja oddawania krwi.

Podobnie jak poprzednie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczniów.

Udział w niej wzięło 75 dawców, z tego ponad 50 po raz pierwszy. Był to dla nich pierwszy kontakt z honorowym krwiodawstwem. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłości zostaną Zasłużonymi Dawcami Krwi.

Uczniowie naszego zespołu po raz kolejny dali przykład ogromnego zaangażowania, wrażliwości i bezinteresowności.

Akcja zorganizowana została przez Szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi „Wampirek”. Organizatorzy akcji bardzo dziękują za udział młodzieży szkolnej, honorowym krwiodawcom spoza szkoły, pracownikom RCKiK w Kaliszu.

Bardzo cieszymy się, że organizowane przez SKHDK „Wampirek” akcje znalazły naśladowców w innych szkołach. Propagowanie honorowego krwiodawstwa daje efekt w postaci tak licznego udziału młodzieży szkolnej w każdej akcji i odpowiedzi na hasło „każda kropla krwi darem życia”.

Zwracamy się z apelem do wszystkich pełnoletnich, zdrowych młodych ludzi:

Dzielcie się darem życia – krwią!”.

Koordynator akcji Bogusław Drab

                                                                                              

 

 

Czytaj całość…
 
 Klasy wieczorowe >

Centralna Komisja Egzaminacyjna        www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.poznan.pl

Portal dla maturzysty                www.matura.gazeta.pl

Portal miejski miasta Kępno                www.kepno.net