Konto?
Twój profil
Home
Home
Z życia szkoły
 

PIELGRZYMKA MATURZYSTÓW

Maturzyści naszej szkoły 21 marca wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów Diecezji Kaliskiej na Jasną Górę, która odbyła się pod wymownym hasłem: ”Z Maryją wyznaję moją wiarę w Jezusa Chrystusa”.

Dwudziestu ośmiu uczniów klas maturalnych (IV TA – 7 osób, IV TB – 21 osób) wraz z organizatorem wyjazdu – p. Sebastianem Szewczukiem i opiekunem – p. Jarosławem Dominikiem wyjechała o poranku, by jeszcze przed zaplanowanym programem Diecezjalnej Pielgrzymki móc intymnie pokłonić się Czarnej Madonnie w Kaplicy Cudownego Obrazu. Każdy przyniósł własną intencję, ale także intencje tych, którzy ich pamięci się powierzyli.

Od godziny 11:00 rozpoczęło się spotkanie ewangelizacyjne w Auli Ojca Augustyna Kordeckiego, w trakcie którego swoim świadectwem nawrócenia podzielił się operator filmowy p. Lech Dokowicz.

Następnie maturzyści wraz z opiekunami wzięli udział w Drodze Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Zwieńczenie stanowiła Eucharystia w Kaplicy Cudownego Obrazu, która odbyła się pod przewodnictwem Biskupa Seniora Teofila Wilskiego.

Po zakończeniu wspólnego programu pielgrzymki nasi maturzyści zwiedzali Jasną Górę, oraz przyległą do niej część Częstochowy.

Oprócz wielu zdjęć pamiątką z pielgrzymki pozostanie okolicznościowa chusta z logo naszej szkoły i tematem przewodnim jasnogórskiego spotkania. Na jednej z nich podpisali się wszyscy uczestnicy wyjazdu. Chusta pozostanie w szkole i świadczyć będzie o ich duchowym przygotowaniu do egzaminu dojrzałości. 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

    W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych  Nr 2 w Kępnie w dniu 21 marca zorganizowano po raz XIV eliminacje cechowe Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Patronem corocznego przedsięwzięcia są: Związek Rzemiosła Polskiego, Główny Inspektorat Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy i Minister Edukacji Narodowej.

Konkurs swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie w osobach: Starszy Cechu – Marek Czekała oraz kierownik biura Cechu – Marek Wróbel.

Organizatorkami konkursu były Ewa Jobczyk i Dorota Tokarek.

   Celem prowadzonego od czternastu lat konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Przedsięwzięcie jest zatem adresowane do uczniów rzemiosła, czyli młodocianych pracowników, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniów odbywających praktykę u rzemieślników.

   Dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk powitał gości, organizatorki oraz uczestników zmagań. Eliminacje, odbywające się w pierwszy dzień wiosny, zgromadziły w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego 26 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr 2. Młodzież otrzymała do rozwiązania test wielokrotnego wyboru, składający się z dwóch części: z zakresu prawa pracy i zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Ogółem 40 pytań i tyleż punktów do zdobycia.

    Jury w składzie: M. Czekała , M. Wróbel, E. Jobczyk i D. Tokarek po sprawdzeniu prac wyłoniło zwycięzców. I miejsce exequo zdobyli uczniowie Kamil Tęsiorowski ( kl. 3c)i Szymon Wabnic (kl.2d) uzyskując po 40 pkt. Miejscem II uhonorowany został Adrian Witak ( kl. 2d) za zdobycie 39 pkt. Nie przyznano miejsca trzeciego.

   Nagrody ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych w Kępnie wręczył dyrektor Zespołu.

Wyłonieni zwycięzcy będą reprezentować Cech 14 kwietnia w Kaliszu na etapie regionalnym konkursu. Życzymy dalszych sukcesów w tej dziedzinie wiedzy.

 

                                                                                                                                      Dorota Tokarek


V Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych Powiatu Kępińskiego

W dniu 20 marca 2014r. odbył się w naszej szkole V Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych Powiatu Kępińskiego o Puchar Dyrektora Szkoły. Impreza zgromadziła ponad 60 zawodników z sześciu gimnazjów powiatu kępińskiego. Oprócz turnieju piłkarskiego po raz pierwszy uczestniczyły dziewczęta w konkursie rzutów osobistych do kosza. Rozgrywki przebiegały w przyjaznej atmosferze. W przeprowadzeniu zawodów dużą pomocą i zaangażowaniem wykazali się nasi uczniowie sędziując mecze(Dawid Fabisiak, Jakub Górecki, Hubert Górecki; stolik sędziowski: Tomasz Lenort, Patryk Bąk, Patryk Werner) .

Wyniki rywalizacji  przedstawiają się następująco: 
I. Konkurs rzutów osobistych do kosza:

1 miejsce - Angelika Walczak , Gimnazjum nr1 Kępno

2 miejsce - Sara Pabiniak, Gimnazjum nr1 Kępno

3 miejsce - Marta Kucharska, Gimnazjum nr1 Kępno

 II. Turniej piłki nożnej:

1 miejsce -  Gminazjum Mroczeń

2 miejsce - Gimnazjum Laski

3 miejsce - Gimnazjum Mikorzyn

4 miejsce - Gimnazjum Krążkowy

5 miejsce - Gimnazjum nr 2 Kępno

6 miejsce - Gimnazjum Opatów

Nagrody indywidualne otrzymali:

Mateusz Stępniak- Najlepszy Bramkarz

Dawid Gola - Król Strzelców

Jakub Strąk - Najlepszy Zawodnik.


„W POJEDYNKĘ NIEWIELE MOŻEMY ZDZIAŁAĆ:

RAZEM MOŻEMY ZBUDOWAĆ WIELE”

 

   W dniu 19 marca odbyła się uroczystość 10 – lecia współpracy między Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie a Conerus – Schule Berufsbildende Schulen w Norden w Niemczech.

Akademię prowadzili: Przewodniczący SU – Tomasz Gąszczak( II TC ) i Monika Kordek ( IV TB).

   Część oficjalną rozpoczął dyrektor szkoły Andrzej Kowalczyk od słów motta: „ W pojedynkę niewiele możemy zdziałać; Razem możemy zbudować wiele”(przemówienie tłumaczyła na j. niemiecki p. Renata Burzała).

Dyrektor powitał szacownych Gości przybyłych na tę doniosłą uroczystość. Swoją obecnością zaszczycili :

- delegacja partnerskiej szkoły w Norden na czele z dyrektorem panem Volkerem Cammans i wicedyrektor panią Marianne Khoake

-  Włdzimierz Mazurkiewicz – starosta kępiński

- Ryszard Dachowski – wicestarosta kępiński

- Czesław Kokot – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu Kępińskiego

-Andrzej Jóźwik – naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu w Kępnie

- Danuta  Stefańska – dyrektor LO nr 1 w Kępnie

- Beata Lebek- dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Słupi

- Elwira Leśniewicz- dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

- Zygmunt Nowacki – dyrektor Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie

- Iwona Rataj -  dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie

- Dyrektor Przedszkola Sióstr Boromeuszek w Kępnie

- Marian Olejniczak – dyrektor d.s. ekonomicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie

- Marek Kłoczaniuk – dyrektor Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Marek Czekała – starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie

- Marek Wróbel – kierownik Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie

- przedstawiciele firm i partnerzy krajowi w osobach: Sławomir Glazik, Kazimierz Rachel, Antoni Jendro, Aleksander Wieczorek, Marek Kowalski, Krystyna Burzała, Wojciech Mamczak, Marek Stryjak

- lokalne media -  Tygodnik Kępiński

- przedstawiciele rodziców : Iwona Jeziorna i Anna Dubiel

- młodzież niemiecka przebywająca obecnie na praktyce zawodowej w firmach naszego powiatu

- nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz młodzież ZSP Nr 2.

   W dalszej części dyrektor Zespołu przedstawił historię współpracy obu szkół, której początki sięgają 1 maja 2004 roku, podczas  wizyty w Powiecie Kępińskim delegacji  z partnerskiego Powiatu Aurlich, w trakcie uroczystości związanej z przystąpieniem Polski do Unii  Europejskiej. Kolejne spotkania dyrekcji obu szkół we wrześniu 2004 r. w Kępnie oraz w kwietniu 2005 r. w Norden zaowocowały określeniem współpracy w obszarze wymiany młodzieży jak i nauczycieli.

Dyrektor podkreślił, iż przez minione lata szkoły wzajemnie uczestniczyły w ważnych uroczystościach m.in. 10 – lecia powołania naszej szkoły, czy nadania imienia szkole w Norden.

Przedmówca zaznaczył, że zrealizowane zostały wspólnie cztery edycje projektów praktyk zawodowych dla uczniów naszej szkoły w zakładach niemieckich i trzy edycje dla uczniów z Norden u pracodawców z Powiatu Kępińskiego. „ Spotkania uczniów i nauczycieli obu szkół były nie tylko źródłem nowych doświadczeń zawodowych, lecz także wzajemnego poznawania odmiennych kultur, języka, a także nawiązywania przyjaźni” – powiedział dyrektor ZSP Nr 2.

W dalszej części A. Kowalczyk podkreślił szczególną rolę poprzedniego dyrektora BBS Conerus – Schule Norden – pana Rogera Schewelinga, będącego motorem napędowym tej współpracy i zaznaczył, iż „sprawdza się prawda, że zgrana załoga mimo zmiany sternika nie zmienia słusznie obranego kursu. Dlatego dziękuję panu Volkerowi Cammans,  obecnemu  dyrektorowi Conerus Schule w Norden za kontynuację naszej współpracy”

Na zakończenie dyrektor podziękował p.p. W. Mazurkiewiczowi i  A. Jóźwikowi  za zainicjowanie i popierania współpracy. Podziękował również partnerom polskim i  niemieckim, mediom lokalnym, rodzicom naszych uczniów, pracownikom administracji i obsługi  szkoły za pracę włożoną w realizację projektów. Szczególne podziękowania złożył nauczycielom obu szkół, bo to głównie dzięki nim ta współpraca ma tak przyjazny i pełen sympatii przebieg.

Następnie głos zabrał dyrektor Conerus Schule w Norden – pan Volker Cammans, który również podziękował za współpracę ( tłumaczyła p. Ewa Brajer), a po nim p.W. Mazurkiewicz.

Aby ukazać partnerstwo  szkół,  przedstawiono zebranym prezentację multimedialną w formie zdjęć.

W dalszej części nastąpiła chwila baśniowego klimatu. Młodzież ZSP Nr 2 przedstawiła znaną w obu krajach bajkę o Smerfach. Sztuka pt. „Zakochana Hogata” była jednocześnie tłumaczona na język niemiecki . Przepiękna scenografia, kostiumy i oprawa muzyczna inscenizacji wywarły ogromne wrażenia na widzach.  Po wspaniałym występie młodych aktorów na scenie zabrzmiały dźwięczne nuty naszych śpiewaków : Magdaleny Niechciał, Natalii Dornej i Macieja Bloka, którym  przygrywał na gitarze  p. Marek Kowalski.

Na zakończenie dyrektorzy partnerskich szkół w dowód przyjaźni wręczyli sobie symboliczne prezenty.

Ostatnim punktem programu był poczęstunek dla zaproszonych gości, przygotowany przez nauczycieli i młodzież nasze szkoły.

                                                                                                                                          Dorota Tokarek

 

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS

WIEDZY BIBLIJNEJ – etap szkolny

 

18 marca odbył się w naszej szkole XVIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, którego organizacji podjął się p. Sebastian Szewczuk.
Do konkursu zgłosiło się ogółem 74 uczniów (42 - Technikum Nr 2, 32 - Zasadnicza Szkoła Zawodowa).

Tekstem źródłowym konkursu było Pismo Święte Starego
i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2009).

Zakres wiedzy obejmował obszary: 1 i 2 Księga Królewska oraz Ewangelia wg św. Marka wraz z wstępami, przypisami i komentarzami oraz słowniczkiem.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 45 pytań,
z możliwością zdobycia ogółem 90 punktów.

Jury konkursowe w składzie: przewodniczący – p. Sebastian Szewczuk oraz członkowie – ks. Józef Wachowiak i p. Mariusz Kulczycki po sprawdzeniu wszystkich prac, zgodnie ze zdobytą punktacją, wyłoniło zwycięzców.

Tegorocznymi laureatami w poszczególnych szkołach Zespołu zostali:

- w Technikum Nr 2

1.      Karolina Wróbel z kl. III TA – 80 punktów

2.      Mariusz Szymała z kl. III TA – 79 punktów

3.      Natalia Geppert z kl. II TB – 77 punktów

- w Zasadniczej Szkole Zawodowej

1.      Anna Wartecka z kl. 2B – 80 punktów

2.      Kamil Tęsiorowski z kl. 3C – 77 punktów

3.      Dawid Grzegorek z kl. 3C – 66 punktów

Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, mające ich zachęcać
do kolejnych zmagań, które odbędą się 9 kwietnia w Kaliszu
(etap diecezjalny).

Warto przypomnieć, że Kamil Tęsiorowski i Natalia Geppert w poprzedniej,  XVII edycji, także reprezentowali ZSP Nr 2 na etapie diecezjalnym OKWB.

 

Czytaj całość…
 
 Klasy wieczorowe >

Centralna Komisja Egzaminacyjna        www.cke.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  www.oke.poznan.pl

Portal dla maturzysty                www.matura.gazeta.pl

Portal miejski miasta Kępno                www.kepno.net