Zespół Szkół

Ponadgimanazjalnych Nr 2 w Kępnie

Do końca roku szkolnego

0 dni

Matura za:

już za rok matura dni

STRONA GŁÓWNA

ZASADY REKRUTACJI

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na semestr TRZECI (klasa druga) do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w ZSP NR 2 w Kępnie

WNIOSKI O PRYJĘCIE DO SZKOŁY (PODANIA)

 

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dla osób, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową po 2015 roku

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dla osób, które ukończyły Zasadniczą Szkołę Zawodową przed 2015 rokiem

Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Dla osób, które ukończyły gimnazjum

POZOSTAŁE WNIOSKI

 

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa szkoły/indeksu

Sekretariat szkoły czynny:

od poniedziałku do piątku

od 7.30 do 15.30

Kontakt

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 782 27 21

zspnr2kepno@interia.pl