O nas

 

CKU w Kępnie to publiczna placówka kształcenia ustawicznego, która wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie przy ulicy Przemysłowej 10c. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Kępiński, a nadzór pedagogiczny nad Centrum prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty. Nasze Centrum realizuje szereg zadań edukacyjnych i szkoleniowych. Zasięgiem oddziaływania obejmuje teren Powiatu Kępińskiego i powiatów sąsiednich całej Południowej Wielkopolski.

Oferujemy możliwość:

Nasze atuty to:

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego, został oddany do użytku po przebudowie zrealizowanej w ramach projektu „Przebudowa i wyposażenie obiektu w Kępnie przy ul. Przemysłowej 10c pod potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 5.2 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego”, Schemat II „Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury kształcenia ustawicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt realizowany był przez blisko dwa lata.

Kształcenie

 

Kształcenie w Centrum odbywa się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Nasze Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych daje możliwość uzyskania świadectwa maturalnego, a Szkoła Policealna to sposób na zdobycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych na rynku pracy. Szkoły dla dorosłych, które prowadzimy są szansą dla wszystkich zdających sobie sprawę, jakie ogromne znaczenie ma we współczesnym świecie odpowiednie wykształcenia. W naszym CKU możecie realizować swoje plany edukacyjne.

Formy kształcenia szkolnego dla dorosłych.

Wszystkie w/w formy kształcnia są bezpłatne.

Formy kształcenia pozaszkolnego.

Więcej

(Wyżej wymienione formy kształcenia odbywają się w systemie uzgodnionym z zainteresowanymi)

 

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone