Aktualności

 

[styczeń 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Uczestnik, który przedstawi stosowne dokumenty, zostanie zgłoszony do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zgłoszenia dokonuje CKU w Kępnie po spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 26.01.2023r. o godz. 15.00 (termin zgłoszeń do OKE upływa 07.02)

Termin kursu w CKU to marzec/maj 2023 (zajęcia teoretyczne i próbny etap praktyczny w rzeczywistych warunkach).

Kurs jest realizowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie rolnika.

Uczestnik na zakończenie kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z wymaganiami MEN).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w OKE i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik wydanego przez OKE (jest to jednoznaczne z uzyskaniem zawodu na poziomie szkoły branżowej).

Kurs przygotowujący do egzaminu jest adresowany do osób, które między innymi:

  • chcą uzyskać wsparcie unijne przeznaczone dla rolników,
  • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej;
  • chcą przejąć gospodarstwo rolne;

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

telefon: 62 782 27 21, 609824430

 

[styczeń 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień/maj br.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

lub pod numerem telefonu: 609 824 430.

 

[wrzesień 2022]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik br.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub pod numerem telefonu: 609 824 430.

 

[maj 2022]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[październik 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[listopad 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujacy do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 - Prowadzenie Produkcji Rolniczej.

 

[październik 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[maj 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: 17 maja br. godz. 16.00.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[październik 2020]

Ogłaszamy nabór na kurs kierowników wycieczek szkolnych/obozów wędrownych

Kurs obejmuje 27 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czas trwania to 5 dni. Zajęcia odbywają się popołudniami. W pierwszym dniu zajęć można z prowadzącym ustalić szczegóły dotyczące czasu i terminu zajęć. Kurs kończy się egzaminem (test). Na koniec uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz Suplement (wzory MEN).

Cena kursu uzależniona jest od liczby uczestników.

  • przy 5 osobach to 380zł + 23%VAT/ 1 osobę
  • przy 10 osobach to 160zł + 23%VAT/ 1 osobę

Cena kursu obejmuje zajęcia, egzamin, koszty materiałów i eksploatacyjne, wystawione dokumenty.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[październik 2020]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: listopad br.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[luty 2020]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: koniec marca br.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[luty 2020]

Ogłaszamy nabór na kursy przygotowujące do matury z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych w dni robocze (dni i godziny do ustalenia z uczestnikami).

Proponowany czas realizacji: marzec - kwiecień. Dokładny termin i godziny do ustalenia z prowadzącym.

Ilość godzin - 30 (każdy kurs)

Cena brutto kursu to 350zł od osoby (dla grupy 10-ciu osób). W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zwiększeniu.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: ckukepno@wp.pl

 

[październik 2019]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: 4 listopada br.

Koszt 750zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[wrzesień 2019]

Ogłaszamy nabór na kurs komputerowy dla początkujących.

Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych w dni robocze (dni i godziny do ustalenia z uczestnikami). Kurs skierowany jest do osób, które mają podstawowe umiejętności dotyczące obsługi komputera, bądź też dotychczas nie używały komputera i chcą nauczyć się jego obsługi. Zajęcia odbywają się w formie warsztatowej.

Program kursu obejmuje: podstawy systemu Windows, obsługa edytora tekstu Word, obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel i podstawy poruszania się w internecie (strony internetowe i poczta).

Ilość godzin - 25h.

Cena brutto kursu to 330zl od osoby (dla grupy 10-ciu osób). W przypadku mniejszej ilości osób, cena może ulec zwiększeniu.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: ckukepno@wp.pl

 

[luty 2019]

Ogłaszamy nabór na kursy przygotowujące do matury.

Proponujemy kursy z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i niemieckiego.

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: ckukepno@wp.pl

 

[luty 2019]

Ogłaszamy nabór na kurs obsługi maszyn do szycia w tapicerstwie.

Zajęcia odbywają się popołudniami w dni robocze, ewentualnie soboty (do uzgodnienia).

Osoby chętne prosimy o kontakt mailowy: ckukepno@wp.pl

 

[luty 2019]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Planowany termin realizacji luty/marzec br.

Koszt 650zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[12 października 2018]

Informujemy, że pierwsze zajęcia kursu pedagogicznego odbędą się w poniedziałek 22 października br. o godz. 16.00.

ZAPRASZAMY

 

[14 września 2017]

Informujemy, że pierwsze zajęcia kursu pedagogicznego odbędą się w poniedziałek 18 września br. o godzinie 17.00.

ZAPRASZAMY

 

[12 lipca 2017]

 

Zapraszamy na kursy - zgłoszenia on-line

Nazwa kursu Wolne miejsca
Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego chwilowo brak
Kurs obsługi kasy fiskalnej 4
Kurs obsługi komputera dla poczatkujących 9
Kurs "Podstawy tworzenia stron www" 3
Kurs kierowników wycieczek szkolnych / obozów wędrownych 8
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Bez ograniczeń
Kurs obsługi maszyn do szycia w tapicerstwie chwilowo brak
Kurs organizacji i obsługi cateringowej chwilowo brak
Kurs carvingu (dekoracji potraw) 1
Kurs "Stylizacja paznokci" 5

 

[15 maja 2017]

Trwają zapisy na „kurs obsługi maszyn do szycia w tapicerstwie”.

Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu i kontaktu z nami.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2017r.

Czas trwania kursu: 15 lub 30 godzin w zależności od potrzeb uczestników.

 

[15 maja 2017]

Trwają zapisy na „kurs obsługi maszyn do szycia w tapicerstwie”.

Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu i kontaktu z nami.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2017r.

Czas trwania kursu: 15 lub 30 godzin w zależności od potrzeb uczestników.

 

[15 maja 2017]

Trwają zapisy na „kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego”.

Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu i kontaktu z nami.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2017r.

 

[28 lutego 2017]

Ponownie ogłaszamy nabór na KURS KOMPUTEROWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH.

Kurs obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dokładny termin i godziny do uzgodnienia.

Chętnch prosimy o kontakt mailowy.

 

[27 lutego 2017]

Trwają zapisy na „kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego”.

Osoby chętne zapraszamy do udziału w szkoleniu i kontaktu z nami.

Planowany termin realizacji: kwiecień 2017r.

 

[5 października 2016]

Ogłaszamy nabór na KURS KOMPUTEROWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH.

Kurs obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Dokładny termin i godziny do uzgodnienia.

Chętnch prosimy o kontakt mailowy.

 

[22 września 2016]

 

[20 września 2016]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Planowany termin realizacji październik br.

Koszt 600zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[10 maja 2016]

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Ostrzeszowie ogłasza rekrutację do unijnego projektu "Obudź swój potencjał" oraz na szkolenia zawodowe realizowane w ramach utrzymania rezultatów projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy".

 

[9 maja 2016]

Informujemy, że dnia 13 maja 2016r. (piątek) o godzinie 10.00 rozpoczyna się kurs bhp dla pracowników młodocianych. Zajęcia będą odbywały się w budynku CKU w sali nr 5.

Zapraszamy

 

[15 marca 2016]

Informujemy, że pierwsze zajęcia kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu odbędą się we wtorek 22 marca o godzinie 16.00.

 

[8 lutego 2016]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Planowany termin realizacji kwiecień-maj br.

Koszt 600zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

[4 lutego 2016]

UWAGA! Informacja dla uczniów klas I szkoły zawodowej

Na podstawie Art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku (Dz.U. Nr 180, poz. 1860) pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W związku z powyższym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie organizuje w miesiącu marcu szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Opłata za szkolenie wynosi 40zł + VAT 23% od osoby (w przypadku pracowników młodocianych).

Informacji udziela p. Edyta Magryś-Tecław

 

[4 stycznia 2016]

Ogłaszamy nabór na KURS KOMPUTEROWY DLA POCZĄTKUJĄCYCH.

Planowany termin rozpoczęcia kursu to druga połowa stycznia br. Kurs obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (4 dni po 5 godzin). Dokładny termin i godziny do uzgodnienia.

Chętnch prosimy o kontakt mailowy.

 

[2 listopada 2015]

Mamy jeszcze wolne miejsca na KURS KIEROWNIKÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH.

Termin rozpoczęcia zajęć: 9 listopada godz. 15.00

Osoby, które byłyby jeszcze zainteresowane kursem, prosimy o kontakt mailowy.

 

[5 października 2015]

Właśnie dobiegają końca kursy realizowane przez nasze CKU dla PUP w Kępnie dla osób bezrobotnych. Są to:

  • Kurs „ Obsługa programu AutoCAD”.
  • „Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”.

Uczestnicy kursu poza zajęciami teoretycznymi odbywali praktykę w rzeczywistych warunkach pracy w okolicznych zakładach przemysłowych.

Kursy rozpoczęły się 14.09, a kończą 09.10.2015r.

 

[wrzesień 2015]

Ogłaszamy nabór na kolejną edycję KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Termin rozpoczęcia zajęć: 19 października o godz. 16-tej.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[27 maja 2015]

Ogłaszamy nabór na kurs Kierowników Wycieczek.

Wystarczy 1 dzień, by ukończyć kurs i otrzymać Zaświadczenie!

Planowany termin realizacji: czerwiec 2015r.

 

[26 maja 2015]

Osoby chętne do pracy na stanowisku kasjera zapraszamy na „Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego”.

Planowany termin realizacji: czerwiec 2015r.

 

[maj 2015]

Ogłaszamy nabór do klasy pierwszej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Od roku szkolnego 2015/2016 tegoroczni absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą kontynuować naukę od razu w klasie drugiej liceum.

Serdecznie zapraszamy.

DRUKI PODAŃ

 

[14 kwietnia 2015]

Dziś zakończyliśmy „Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego” dla 8 uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Słupii.

 

[2 marca 2015]

Rozpoczęliśmy zajęcia KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

 

[styczeń 2015]

Osoby zainteresowane zapraszamy na kurs w obszarze zawodowym „Opiekunka osób starszych z językiem obcym”

Planowany termin realizacji: luty/marzec 2015r.

 

[grudzień 2014]

Ogłaszamy nabór na kolejną edycję KURSU PEDAGOGICZNEGO DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU.

Koszt 600zł + VAT. Termin rozpoczęcia luty/marzec 2015r.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[listopad 2014]

Ogłaszamy nabór na kurs języka rosyjskiego dla początkujących. Dla osób zaawansowanych proponujemy język rosyjski w podróży lub w biznesie.

 

[listopad 2014]

UWAGA! Ważna informacja dla uczniów klas I zasadniczej szkoły zawodowej i pracodawców

 

[29 października 2014]

W terminie od 29 października do 19 listopada 2014r. realizowany jest 30-godzinny kurs „ABC WŁASNEGO BIZNESU” na zlecenie PCPR w Kępnie.

 

[22 października 2014]

W terminie od 22 października do 27 października 2014r. było realizowane szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej na zlecenie PCPR w Kępnie.

 

[21 października 2014]

Rozpoczęliśmy 60 godzinny kurs podstawowej obsługi komputera. Kurs zakończy się 21 listopada br.

 

[26 września 2014]

Informujemy, że 13 października br. rozpoczynamy kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

[24 września 2014]

Ogłaszamy nabór szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  ZAPRASZAMY         

[8 września 2014]

Trwa nabór na 40 godzinny kurs Kucharz.  ZAPRASZAMY         

 

[5 września 2014]

Trwa nabór na kurs Obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.

Zgłoszenia i pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: ckukepno@wp.pl

ZAPRASZAMY

 

[2 września 2014]

Rozpoczęliśmy kurs Pracownik biurowy. Kurs będzie trwał 150 godzin i zakończy się 26 września br.

 

[1 września 2014]

Rozpoczęliśmy kursy Tapicer i Pracownik księgowości w zakresie płac. Kursy będą trwać do 25 września br.

 

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

licz