Aktualności

 

[styczeń 2024]

Kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Przypominamy, że 7 lutego br. upływa termin zgłoszeń do egzaminu w OKE.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do kursu i uzyskaniem kwalifikacji, zapraszamy do kontaktu.

 

[styczeń 2024]

Ogłaszamy nabór na kurs - Podstawy obsługi komputera.

 1. Uczestnik po zakończeniu otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu wraz z suplementem.
 2. Kurs przeznaczony jest:
  • dla osób, które chcą przygotować się do wykonywania nowej pracy/zawodu
  • dla seniorów, którzy chcą nauczyć się obsługi komputera
  • dla wszystkich, którzy chcą poczuć się pewnie w środowisku Windows
 3. Zakres szkolenia: system operacyjny, edytor tekstu i inne programy użytkowe, internet, poczta elektroniczna i komunikatory internetowe, urządzenia multimedialne.
 4. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 18 lat
 5. Ilość godzin: 20h lekcyjnych, cena 550zł +23%VAT.
 6. Zajęcia odbywają się popołudniami w dni robocze w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie, ul. Przemysłowa 10c.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

telefon: 62 7822721

Formularz zgłoszeniowy

     

 

[styczeń 2024]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Uczestnik, który przedstawi stosowne dokumenty, zostanie zgłoszony do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zgłoszenia dokonuje CKU w Kępnie po spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 22.01.2024r. o godz. 17.00 (termin zgłoszeń do OKE upływa 07.02)

Termin kursu w CKU to marzec-maj 2024 (zajęcia teoretyczne i próbny etap praktyczny w rzeczywistych warunkach).

Kurs jest realizowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie rolnika.

Uczestnik na zakończenie kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z wymaganiami MEN).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w OKE i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik wydanego przez OKE (jest to jednoznaczne z uzyskaniem zawodu na poziomie szkoły branżowej).

Kurs przygotowujący do egzaminu jest adresowany do osób, które między innymi:

 • chcą uzyskać wsparcie unijne przeznaczone dla rolników,
 • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej;
 • chcą przejąć gospodarstwo rolne;

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

Formularz zgłoszeniowy

     

 

[październik 2023]

Terminy rozpoczęcia kursów.

1. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informujemy, że zajęcia na kursie rozpoczynają się w poniedziałek 9. października 2023r. o godzinie 17.00 w sali nr 5 (budynek CKU w Kępnie)

2. Kurs przygotowujący do egzaminu ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

Informujemy, że zajęcia na kursie rozpoczynają się we wtorek 10. października 2023r. o godzinie 16.00 w sali nr 303 (główny budynek szkoły)

Serdecznie zapraszamy

 

[wrzesień 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs - Podstawy obsługi komputera.

 1. Termin kursu październik 2023
 2. Uczestnik po zakończeniu otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu wraz z suplementem.
 3. Kurs przeznaczony jest:
  • dla osób, które chcą przygotować się do wykonywania nowej pracy/zawodu
  • dla seniorów, którzy chcą nauczyć się obsługi komputera
  • dla wszystkich, którzy chcą poczuć się pewnie w środowisku Windows
 4. Zakres szkolenia: system operacyjny, edytor tekstu i inne programy użytkowe, internet, poczta elektroniczna i komunikatory internetowe, urządzenia multimedialne.
 5. Warunkiem przystąpienia do kursu jest ukończone 18 lat
 6. Ilość godzin: 20h lekcyjnych, cena 390zł.
 7. Zajęcia odbywają się popołudniami w dni robocze w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kępnie, ul. Przemysłowa 10c.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

telefon: 62 7822721

Zapisy przyjmujemy do końca września br.

Formularz zgłoszeniowy

     

 

[sierpień 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Uczestnik, który przedstawi stosowne dokumenty, zostanie zgłoszony do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zgłoszenia dokonuje CKU w Kępnie po spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 28.08.2023r. o godz. 16.00 (termin zgłoszeń do OKE upływa 15.09)

Termin kursu w CKU to wrzesień-listopad 2023 (zajęcia teoretyczne i próbny etap praktyczny w rzeczywistych warunkach).

Kurs jest realizowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie rolnika.

Uczestnik na zakończenie kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z wymaganiami MEN).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w OKE i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik wydanego przez OKE (jest to jednoznaczne z uzyskaniem zawodu na poziomie szkoły branżowej).

Kurs przygotowujący do egzaminu jest adresowany do osób, które między innymi:

 • chcą uzyskać wsparcie unijne przeznaczone dla rolników,
 • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej;
 • chcą przejąć gospodarstwo rolne;

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

Formularz zgłoszeniowy

     

 

[sierpień 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin kursu wrzesień/październik 2023.

Uczestnik po zakończeniu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z MEN).

Ukończenie kursu daje możliwość przyjmowania uczniów na praktyczną naukę zawodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Na rynku pracy jest dodatkowym atutem postrzeganym przez pracodawców.

Warunkiem przystąpienia do kursu jest:

 • ukończone 18 lat,
 • tytuł zawodowy lub tytuł czeladnika w zawodzie lub tytuł mistrza w zawodzie,
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub świadectwo ukończenia technikum.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

Formularz zgłoszeniowy

     

[styczeń 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujący do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Uczestnik, który przedstawi stosowne dokumenty, zostanie zgłoszony do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu – zgłoszenia dokonuje CKU w Kępnie po spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 26.01.2023r. o godz. 15.00 (termin zgłoszeń do OKE upływa 07.02)

Termin kursu w CKU to marzec/maj 2023 (zajęcia teoretyczne i próbny etap praktyczny w rzeczywistych warunkach).

Kurs jest realizowany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodzie rolnika.

Uczestnik na zakończenie kursu otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu (zgodnie z wymaganiami MEN).

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu w OKE i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie oraz otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnik wydanego przez OKE (jest to jednoznaczne z uzyskaniem zawodu na poziomie szkoły branżowej).

Kurs przygotowujący do egzaminu jest adresowany do osób, które między innymi:

 • chcą uzyskać wsparcie unijne przeznaczone dla rolników,
 • chcą dokonać zakupu ziemi rolnej;
 • chcą przejąć gospodarstwo rolne;

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

telefon: 62 782 27 21, 609824430

 

[styczeń 2023]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: kwiecień/maj br.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

lub pod numerem telefonu: 609 824 430.

 

[wrzesień 2022]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: październik br.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub pod numerem telefonu: 609 824 430.

 

[maj 2022]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[październik 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[listopad 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs przygotowujacy do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikację ROL.04 - Prowadzenie Produkcji Rolniczej.

 

[październik 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

[maj 2021]

Ogłaszamy nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin rozpoczęcia zajęć: 17 maja br. godz. 16.00.

Koszt 800zł + VAT 23%.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

[październik 2020]

Ogłaszamy nabór na kurs kierowników wycieczek szkolnych/obozów wędrownych

Kurs obejmuje 27 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.

Czas trwania to 5 dni. Zajęcia odbywają się popołudniami. W pierwszym dniu zajęć można z prowadzącym ustalić szczegóły dotyczące czasu i terminu zajęć. Kurs kończy się egzaminem (test). Na koniec uczestnik otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz Suplement (wzory MEN).

Cena kursu uzależniona jest od liczby uczestników.

 • przy 5 osobach to 380zł + 23%VAT/ 1 osobę
 • przy 10 osobach to 160zł + 23%VAT/ 1 osobę

Cena kursu obejmuje zajęcia, egzamin, koszty materiałów i eksploatacyjne, wystawione dokumenty.

Chętnych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

 

Centrum Kształcenia Ustawiczengo w Kępnie

ul. Przemysłowa 10c

63-600 Kępno

tel/fax 62 78 227 21

609 418 137

e-mail: ckukepno@zsp2.kepno.pl

CKU Kępno 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone

licz