27

stycznia

Jan Kokot

Seminarium z BHP dla rolników

24 i 27 stycznia 2023r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, odbyła się druga część szkolenia dla uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu i rolników przyjmujących praktykantów.

Pierwsza część zajęć o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie miała miejsce odpowiednio: 24 listopada 2022r. dla uczniów i 2 grudnia 2022r. dla rolników.

Seminaria prowadził Andrzej Zalewski, główny specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy I TC i II TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Celem dobrowolnych szkoleń dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy lub rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone seminaria oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach z zakresu bhp przyczyni się do obniżenia poziom wypadkowości w rolnictwie i wzrostu poziomu bezpieczeństwa prac wykonywanych w gospodarstwie.