UCZNIOWIE

HARMONOGRAM

EGZAMINÓW

styczeń 2023

Harmonogram części pisemnej i praktycznej przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ZSP Nr 2 w Kępnie w sesji 1. Zima 2023

 

 

 


WYKAZY

PODRĘCZNIKÓW

Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej TECHNIKUM

 


Wykaz podręczników dla uczniów klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia

 

Pozostale klasy o podręcznikach zostaną poinformowani na pierwszych zajęciach.

 


PROCEDURY

EGZAMINACYJNE

styczeń-luty 2021

Prosimy wszystkie osoby przystępujące do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zaodzie o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021

Instrukcja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021

Wytyczne przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


NAUKA ZDALNA

Podstawowe zasady obowiązujące podczas nauki zdalnej

Od dnia 26. października przechodzimy całą szkołą na nauczanie zdalne. Oznacza to, że nie przychodzimy do szkoły.

Nie jest to czas wolny! Przenosimy się do świata wirtualnego.

Pracować będziemy według planu lekcji, który obowiązuje od 14 września.

Pracować będziemy na platformie zoom.

Pracować można zarówno na komputerze jak i na telefonie komórkowym.

Aby zachować higienę pracy zajęcia będą trwały 30 minut według następującej rozpiski:

Na zajęciach sprawdzana będzie obecność!

Proszę pamiętać, że głównym narzędziem komunikowania się jest Librus.


PROCEDURY

EGZAMINACYJNE

Prosimy wszystkie osoby przystępujące do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zaodzie o zapoznanie się z następującymi wytycznymi:

Instrukcja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2020

Procedury wejścia na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wytyczne przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


HARMONOGRAM

EGZAMINÓW

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020


DZIEŃ

BEZ PAPIEROSA

31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Papierosa

Światowy Dzień bez Papierosa został ustanowiony przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) w 1987 roku ze względu na rosnącą liczbę osób uzależnionych i pacjentów ze schorzeniami wywoływanymi przez palenie papierosów.

Święto stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Pamiętaj - Nie ma "bezpiecznej" ilości wypalanych papierosów. Nawet kilka sztuk dziennie powoduje wzrost ryzyka zachorowania na raka. Palenie wciąż pozostaje największym wyzwaniem zdrowia publicznego w Polsce.

Obecnie systematycznemu spadkowi liczby osób palących tradycyjne papierosy towarzyszy wzrost popularności e-papierosów, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy sięgają po nie coraz częściej.

Więcej informacji tutaj:


WARUNKI

UBEZPIECZENIA

2019/2020

Informacja o ubezpieczeniu i procesie likwidacji szkody z ubezpieczenia dzieci i młodzieży w Towarzystwie InterRisk w roku szkolnym 2019/2020.

 


TERMINARZ

KURSÓW I PRAKTYK

Terminarz kursów z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych w roku szkolnym 2019/20

Terminarz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla technikum w roku szkolnym 2019/20