AKTUALNOŚCI

2023

25

maja

Maciej Wieczorek

Wycieczka do firmy ITA Tools

Dziś grupa 42 uczniów udała sie do Mielca, gdzie mieści się zakład produkcyjny firmy ITA Tools, producenta zaawansowanych technologicznie rozwiązań do obróbki drewna i innych materiałów. Firma ta, to światowy liter w swojej dziedzinie, której bardzo dziękujemy za sfinansowanie ciekawej wycieczki dydaktycznej. W drodze powrotnej uczniowie odwiedzili jeszcze krakowski rynek i Wawel.

Opiekunami uczniów byli: Maciej Wieczorek, Renata Burzała, Jacek Ślak, Andrzej Gruszka i Piotr Krymiec.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2023

12

maja

Jan Kokot

Uczniowie ZSP nr 2 na Wystawie Zwierząt Hodowlanych

W dniu 12 maja 2023r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie wzięli udział w wycieczce dydaktycznej na XXX Narodową Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu.

Celem wycieczki było rozwijanie pasji zgłębiania treści i umiejętności z zakresu szeroko pojętego rolnictwa i agrobiznesu, poznanie nowych rozwiązań w hodowli zwierząt oraz integracja uczniów uczących się w zawodach związanych z rolnictwem, zwłaszcza w zawodzie technik agrobiznesu.

Opiekunami uczniów byli nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie: Daria Brajer-Działak, Ewa Brajer i Jan Kokot.

 

 

 

 

 


2023

21

kwietnia

Piotr Krymiec

XIII Powiatowy Konkurs Matematyczny

Dziś odbyła się kolejna - trzynasta edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak zwykle aula Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie gościła 16 najlepszych ścisłowców powiatu kępińskiego wraz z opiekunami.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, nauka nieszablonowego myślenia, popularyzowanie tej dziedziny wiedzy wśród młodzieży i stopniowe oswajanie z treściami maturalnymi.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych uczestników i ich opiekunów, dokonanym o godz. 9.30 przez dyrektor szkoły, p. Barbarę Howis, najlepsi matematycy z powiatu kępińskiego przystąpili do pracy nad zestawem siedmiu zadań. O właściwy dobór zadań zadbali wszyscy nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Po rzetelnej analizie prac komisja konkursowa w składzie: Piotr Krymiec, Małgorzata Blabuś, Aldona Wdowiak, Ilona Błach wyłoniła zwycięzców i nagrodziła po 3 osoby w każdym typie szkół. Finał konkursu swoją obecnością uświetnili: wicestarosta powiatu kępińskiego – Alicja Śniegocka, dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie – p. Barbara Howis i kierownik szkolenia praktycznego w naszej szkole - p. Renata Burzała, którzy wręczyli laureatom bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Laureaci w poszczególnych typach szkół:

W kategorii liceum:

W kategorii technikum:

Organizatorzy szczególnie dziękują za wsparcie i znakomitą współpracę Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu - p. Andrzejowi Jóźwikowi.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2023

14

kwietnia

Jan Kokot

Uczniowie ZSP nr 2 w Kępnie na eliminacjach okręgowych XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 14 kwietnia 2023r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się etap okręgowy XLVI edycji OWiUR. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie reprezentowali uczniowie uczący się zawodu technik agrobiznesu: Matysiak Adam z kl. I TC, Gogół Katarzyna i Woźniak Mikołaj z kl. II TB, Matysiak Michał z kl. III TA, Bilski Jakub, Grzesiński Piotr oraz Nowakowska Julia z kl. IV TD.

Eliminacje składały się z dwóch części: pisemnej i praktycznej, z których można było zdobyć łącznie 120 pkt. Od godz. 10.00 do 11.00 uczniowie rozwiązywali test składający się z 60 pytań. Po napisaniu testu uczestnicy olimpiady, zaczęli rozwiązywać część praktyczną złożoną z 3 zadań obejmujących zakres materiału z danego bloku tematycznego.

Najlepsze wyniki uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie:

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zwłaszcza w kolejnych edycjach Olimpiady.

 

 

 

 

 


2023

4

kwietnia

Maciej Wieczorek

X edycja Sprawnych w Przyszłym Zawodzie

4 2023 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie odbyła się jubieuszowa - X edycja konkursu "Sprawni w Przyszłym zawodzie". Konkurs odbywał się jak zawsze pod patronatem Starostwa Powiatowego i Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie.

Główny cel konkursu to rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych a także przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. W konkursie udział wzięli uczniowie klas ósmych prawie wszystkich szkół podstawowych (19) z powiatu kępińskiego. Każda szkoła wystawiła drużynę 5 osobową składającą się z czterech uczniów i opiekuna. Konkurs polegał na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i pod ich opieką. Przeprowadzany był w przystosowanych do tego klasopracowniach Centrum Kształcenia Ustawicznego m.in.: agrobiznesu, logistyki, fryzjerstwa, sprzedaży i handlu, elektrotechniki, budownictwa i projektowania oraz mechaniki pojazdowej i ślusarstwa. Uczniów oceniało jury konkursowe w składzie: dyrektor mgr Barbara Howis, przewodniczący Zespołu nauczycieli Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Maciej Wieczorek i przewodniczący Samorządu Uczniow - Maciej Sowa.

Najlepszą szkołą została: Szkoła Podstawowa Nr 1 Kępna, na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa z Hanulina a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Donaborowa.

Najlepsi uczniowie to: Maja Lempert i Michalina Frąszczak (SP Nr I Kępno) oraz Tomasz Kwiatek i Dawid Lasecki (SP Hanulin).

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2023

27

stycznia

Jan Kokot

Seminarium z BHP dla rolników

24 i 27 stycznia 2023r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, odbyła się druga część szkolenia dla uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu i rolników przyjmujących praktykantów.

Pierwsza część zajęć o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie miała miejsce odpowiednio: 24 listopada 2022r. dla uczniów i 2 grudnia 2022r. dla rolników.

Seminaria prowadził Andrzej Zalewski, główny specjalista ds. bezpieczeństwa pracy w rolnictwie z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy I TC i II TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Celem dobrowolnych szkoleń dla uczniów kierunków rolniczych oraz rolników jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy lub rolniczej choroby zawodowej. Prowadzone seminaria oddziałują na wyobraźnię i nawyki rolników, zachęcają do wprowadzania zmian w gospodarstwach rolnych podnoszących bezpieczeństwo ich pracy i życia.

Mamy nadzieję, że udział w szkoleniach z zakresu bhp przyczyni się do obniżenia poziom wypadkowości w rolnictwie i wzrostu poziomu bezpieczeństwa prac wykonywanych w gospodarstwie.

 

 

 

 

 


2022

15

listopada

Jan Kokot

Akcja wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych

15 listopada 2022r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się akcja wymiany osłon wałów przegubowo-teleskopowych. Projekt realizowany był przez Wielkopolską Izbą Rolniczą we współpracy z ZSP Nr 2 w Kępnie, Powiatem Kępińskim, Państwową Inspekcją Pracy oraz Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Wymianie podlegały osłony wałów odbioru mocy (WOM) będące na wyposażeniu gospodarstw rolników indywidualnych. Wymiany dokonał pracownik specjalistycznej firmy SIPMA S.A. w Lublinie na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie we współpracy z Wielkopolską Izbą Rolniczą.

Przy okazji realizacji tego projektu popularyzowane były zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych. Uczestnicy akcji otrzymali ulotki informacyjne, dzięki którym rolnicy będą mogli zapoznać się z bezpiecznymi zasadami pracy przy obsłudze wałów przegubowo-teleskopowych i innych maszyn.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

30

października

Jan Kokot

Eliminacje szkolne XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W październiku 2022r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne XLVI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w czterech blokach przedmiotowych: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna i produkcja zwierzęca.

W eliminacjach udział wzięło ponad trzydziestu uczniów uczących się zawodu technik agrobiznesu z klasy I TC, II TB, III TA i IV TD. W wyniku przeprowadzonych eliminacji uczniowie zajęli następujące miejsca i najlepsi w poszczególnych blokach będą reprezentować naszą szkołę na eliminacjach okręgowych OWiUR w kwietniu 2023r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Agrobiznes:

 1. Jędrecki Michał z klasy II TB
 2. Mierzchała Karol, II TB
 3. Grzesiński Piotr, IV TD

Mechanizacja rolnictwa:

 1. Woźniak Mikołaj z klasy II TB
 2. Matysiak Michał, III TA
 3. Zimoch Jakub, III TA

Produkcja roślinna:

 1. Gogół Katarzyna z klasy II TB
 2. Bryłka Bartosz, II TB
 3. Stasiak Adam, II TB

Produkcja zwierzęca:

 1. Nowakowska Julia z klasy IV TD
 2. Bilski Jakub, IV TD
 3. Matysiak Adam, I TC

Eliminacje przeprowadzili nauczyciele ZSP Nr 2 w Kępnie: Ewa Brajer, Teresa Okoń i Jan Kokot. Laureatom składamy gratulacje i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Olimpiady.

 

 

 

 

 


2022

14

października

Dorota Tokarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne święto zwane tradycyjnie Dniem Nauczyciela, to święto wszystkich pedagogów i pracowników oświaty.

Na okolicznościowy apel przybyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, gremium pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi oraz społeczność uczniowska. Dyrektor szkoły Barbara Howis w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważną i odpowiedzialną misję w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi pełnią pedagodzy. Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty życzyła wytrwałości i zadowolenia z wykonywania codziennych obowiązków.

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja do podsumowania i nagradzania nauczycieli za ich trudną pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jak również zaangażowanie na rzecz społeczności szkolnej oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Nagrodą Starosty uhonorowane zostały Renata Burzała i Dorota Tokarek. Nagrodę Dyrektora otrzymali: Alicja Gawińska, Judyta Grzesińska, Kamila Drzazga-Sak, Małgorzata Lubryka, Marta Wąsala, Barbara Mędel, Piotr Krymiec, Jan Kokot, Krzysztof Podyma, Maciej Wieczorek, Jarosław Dominik.

Tradycyjnie w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny.

Akademię zakończył wspaniały występ grupy taneczno-wokalnej oraz uczniów, którzy z humorem i aktorskimi umiejętnościami potrafili zaprezentować życie rodzinno-szkolne.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

10

października

Jan Kokot

Wycieczka dydaktyczna do Biura Powiatowego ARiMR i Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kępnie

W dniu 10 października 2022r. grupa 11 uczniów klasy I TC z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, uczących się zawodu technik agrobiznesu, wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kępnie.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z działalnością Biura Powiatowego ARiMR oraz doradców WODR. Kierownik Biura Powiatowego w Kępnie - Marek Potarzycki przedstawił główne zadania realizowane przez ARiMR, system dopłat bezpośrednich, rodzaje pomocy krajowych, zasady rejestracji zwierząt oraz omówił harmonogram i możliwości pozyskania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównymi beneficjentami działań realizowanych przez ARiMR są mieszkańcy wsi, rolnicy, grupy producentów rolnych, przedsiębiorcy i samorządy lokalne. Młodzież miała okazję zapoznać się z bliska z pracą w ARiMR. Uczniowie zostali zaznajomieni również z funkcjonowaniem portalu IRZplus, który daje możliwość rolnikom na internetowe składanie zgłoszeń bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz. Uczniowie zostali zachęceni do udzielenia pomocy w zakresie obsługi ww. portalu swoim najbliższym oraz tym wszystkim, którzy mogą z niego korzystać. W trakcie spotkania podkreślano istotę ważności i potrzebę doceniania pracy w rolnictwie oraz fakt że, przy dużym wsparciu ze strony ARiMR dobrze rozwija się Wielkopolska wieś.

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kępnie zajmuje się działalnością szkoleniową dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, prowadzi działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, udziela pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy.

Opiekunem uczniów był Jan Kokot nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie.

 

 

 

 

 


2022

27

września

Kamila Drzazga-Sak

"START! PASJA, SPORT, ŻYCIE STOP! ĆPANIE, PALENIE, PICIE".

W dniu 27.09.2022r. w naszej szkole odbyło się kolejne spotkanie w ramach realizacji projektu "START! PASJA, SPORT, ŻYCIE STOP! ĆPANIE, PALENIE, PICIE".

Tym razem spotkanie z młodzieżą prowadził sierż. szt. Filip Ślęk. Młodzież została zapoznana z negatywnymi skutkami i konsekwencjami nadużywania alkoholu oraz substancji psychoaktywnych. Nasi uczniowie mogli poznać konsekwencje nadużywania substancji psychoaktywnych w aspekcie prawnym i wychowawczym.

W dniu 22.09.2022r. w naszej szkole odbyło sie pierwsze spotkanie uczniów z ratownikiem medycznym w ramach realizacji ww. projektu.

Na spotkaniu młodzież poznała konsekwencje używania różnych substancji psychoaktywnych. Mogli zobaczyć jak wygląda kontakt z osobą pod wpływem substancji, ze strony ratowników medycznych. Młodzież dowiedziała się także jak udzielać pierwszej pomocy i jak zachować się w kontakcie z osobą pod wpływem.

 

 

 

 

 


2022

23

września

Jan Kokot

Wycieczka dydaktyczna na AGRO SHOW Bednary 2022

23 września uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie uczący się w zawodzie technik agrobiznesu z klas: I TC, II TB, III TA oraz technik agrobiznesu i technik budownictwa z klasy IV TD, mechanik operator maszyn rolniczych i rolnik ze Szkoły Branżowej (klasa 1g, 2f, 3e) wzięli udział w wycieczce dydaktycznej na AGRO SHOW w Bednarach koło Poznania. Celem wycieczki było rozwijanie pasji zgłębiania treści i umiejętności z zakresu szeroko pojętego rolnictwa i agrobiznesu oraz poznanie nowych rozwiązań w technice rolniczej.

AGRO SHOW jest największą plenerową wystawą rolniczą w Europie. Agro Show to również kompleksowa wystawa, na której swoją aktualną ofertę pokazują producenci nawozów, nasion, środków ochrony roślin, firmy z sektora finansowego i innych związanych z rolnictwem. Wspólny wyjazd był również okazją do integracji nie tylko w danej klasie, ale również między klasami, czego tak wszystkim brakuje po okresie covidowym.

Opiekunami uczniów byli Andrzej Gruszka i Jan Kokot nauczyciele w ZSP Nr 2 w Kępnie oraz Piotr Szkopek rodzic ucznia z klasy IV TD.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

5

września

Iwona Jany

Narodowe Czytanie

W dniu 03.09.2022 na dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie odbyło się Narodowe Czytanie „Ballad i Romansów” Adama Mickiewicza.

„Panią Twardowską” czytali: Andżelika Możdżanowska, Alicja Śniegocka, Robert Kieruzal, Jakub Sobczak, Mateusz Lewek oraz Tomasz Nawrocki.

W programie uroczystości znalazły się wystawy okolicznościowe, stoiska tematyczne, część artystyczna oraz gala podsumowująca konkurs plastyczny.

Nasza szkoła przygotowała stoisko „Kwiaciarnia Lilije”. Młodzież z klasy II TA: Klaudia Blabuś, Zuzanna Skwarek, Maksymilian Noculak i Jakub Michalczyk zachęcała do składania kwiatków metodą origami.

Na gali podsumowano XII edycję Powiatowego Konkursu Plastycznego pod patronatem Starosty Kępińskiego na plakat promujący Narodowe Czytanie. Wręczono nagrody laureatom oraz wyróżnionym uczniom. W konkursie wzięli udział: Katarzyna Biernat (IV TD.), Eryk Olejniczak (2a), Weronika Sadura (IV TA) oraz Kamil Wiśniewski (II TB). Weronika Sadura otrzymała wyróżnienie, nagrodę ufundował Komitet Rodzicielski.

Opiekunami młodzieży były: Iwona Jany, Violetta Kasprzak-Sindera oraz Anna Salamon.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

18

sierpnia

Renata Burzała

Informacja o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2022r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 31 sierpnia 2022r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2022r.

 1. Informacje będą dostępne dla zdających posiadających macierzystą szkołę:
 2. pod adresem:https://poznan.epkz.cke.edu.pl

  Dostęp do wyników (login i hasło/kod aktywacyjny) dla osób, które nie zalogowały się na stronie OKE można uzyskać mailowo: renata.burzala@op.pl

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie udostępnia loginów i haseł zdającym posiadającym szkołę macierzystą. Zdający, którzy otrzymali login i hasło do sprawdzenia wyników od Dyrektora szkoły, w przypadku błędnego hasła/loginu muszą kontaktować się ze szkołą.

  Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół - najwcześniej 7 września 2022r.

 3. Informacje będą dostępne dla zdających skierowanych przez OKE na egzamin do szkoły/ośrodka:
 4. pod adresem:https://poznan.epkz.cke.edu.pl - zdający otrzymają w terminie do 19 sierpnia br. kod aktywacyjny e-mailem jeżeli adres poczty elektronicznej został podany w deklaracji.

  Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przesłane zdającym skierowanym na egzamin przez OKE w terminie do 7 września br.

 

 

 

 

 


2022

14

czerwca

Jan Kokot

Wycieczka dydaktyczna do magazynu zbożowego ELEWARR Kępno

Dziś grupa 38 uczniów naszej szkoły w zawodzie technik argobiznesu i technik budownictwa uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do magazynu zbożowego ELEWARR, zlokalizowanego w Kępnie przy ulicy Grabowskiej. Celem wycieczki było rozwijanie pasji zgłębiania treści i umiejętności z zakresu szeroko pojętego, budownictwa rolniczego, rolnictwa i agrobiznesu, a także integracja uczniów uczących się w zawodzie technik agrobiznesu i technik budownictwa.

Opiekunamy grypy byli: Jan Kokot, Daria Brajer-Działak i Piotr Stryjakiewicz.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

22

kwietnia

Maciej Wieczorek

IX edycja Sprawnych w Przyszłym Zawodzie

22 kwietnia 2022 roku, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie odbyła się już IX edycja konkursu "Sprawni w Przyszłym zawodzie". Konkurs odbywał się jak zawsze pod patronatem Starostwa Powiatowego i Dyrektora ZSP Nr 2 w Kępnie. Główny cel konkursu to rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych a także przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu. W konkursie udział wzięli uczniowie klas ósmych prawie wszystkich szkół podstawowych z powiatu kępińskiego. Każda szkoła wystawiła drużynę 5 osobową składającą się z czterech uczniów i opiekuna. Konkurs polegał na wykonywaniu zadań sprawnościowych oraz rozwiązywaniu testów przygotowanych przez nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych i pod ich opieką. Przeprowadzany był w przystosowanych do tego klasopracowniach Centrum Kształcenia Ustawicznego m.in.: agrobiznesu, logistyki, fryzjerstwa, sprzedaży i handlu, elektrotechniki, budownictwa i projektowania oraz mechaniki pojazdowej i ślusarstwa. Uczniów oceniało jury konkursowe w składzie: dyrektor mgr Barbara Howis, przewodniczący Zespołu nauczycieli Przedmiotów Zawodowych mgr inż. Maciej Wieczorek i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Katarzyna Biernat.

Najlepszą szkołą została: Szkoła Podstawowa z Mikorzyna, na drugim miejscu znalazła się Szkoła Podstawowa z Trzcinicy a trzecie miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa z Bralina.

Najlepsi uczniowie to: Maks Cierlak i Maciej Brylak z Mikorzyna oraz Amelia Słupianek i Oliwia Henrykowska z Trzcinicy.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

22

kwietnia

Jan Kokot

Połowinki w ZSP Nr 2 w Kępnie

Połowinki, to impreza dla uczniów techników świętujących półmetek nauki w szkole ponadpodstawowej. Organizatorami są najczęściej rodzice i uczniowie danej szkoły. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy III TC i III TD uczący się w zawodzie technik agrobiznesu, budownictwa i logistyk swoją imprezę połowinkową zaplanowali i zorganizowali w piątek 22 kwietnia w hotelu „Przy lesie” w Nowej Wsi koło Lasek. Część oficjalną rozpoczęli przedstawiciele klas: Katarzyna Biernat z klasy III TD i Kamil Chocaj z klasy III TC, którzy serdecznie powitali wychowawców: panią Romanę Grycman i pana Jana Kokot, obecnych rodziców, a także uczniów wraz z osobami towarzyszącymi. Dyrekcję szkoły reprezentowała pani Renata Burzała - kierownik szkolenia praktycznego.

Następnie rozpoczęła się wspólna zabawa, którą wszyscy, zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele uznali za bardzo udaną. Imprezę rozkręcał DJ „Simek” z Cieszęcina.

Połowinki A. D. 2022 z pewnością zapadną każdemu biorącemu udział w jego pamięci.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

12

kwietnia

Piotr Krymiec

XII Powiatowy Konkurs Matematyczny

We wtorek 12 kwietnia, po dwóch latach przerwy, odbył się XII Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Jak zwykle aula Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie gościła 16 najlepszych ścisłowców powiatu kępińskiego wraz z opiekunami.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, nauka nieszablonowego myślenia, popularyzowanie tej dziedziny wiedzy wśród młodzieży i stopniowe oswajanie z treściami maturalnymi.

Po oficjalnym powitaniu przybyłych uczestników i ich opiekunów, dokonanym o godz. 10.00 przez wicedyrektor szkoły, p. Barbarę Mędel, najlepsi matematycy z powiatu kępińskiego przystąpili do pracy nad zestawem siedmiu zadań. O właściwy dobór zadań zadbali wszyscy nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych naszego powiatu.

Po rzetelnej analizie prac komisja konkursowa w składzie: Piotr Krymiec, Małgorzata Blabuś, Lidia Kulig, Ilona Błach wyłoniła zwycięzców i nagrodziła po 3 osoby w każdym typie szkół. Finał konkursu swoją obecnością uświetnili: starosta powiatu kępińskiego – Robert Kieruzal, wicestarosta powiatu kępińskiego – Alicja Śniegocka, i wicedyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie – p. Barbara Mędel, którzy wręczyli laureatom bardzo atrakcyjne nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.

Laureaci w poszczególnych typach szkół:

W kategorii liceum:

W kategorii technikum:

Organizatorzy szczególnie dziękują za wsparcie i znakomitą współpracę Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Sportu - p. Andrzejowi Jóźwikowi.

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2022

8

kwietnia

Jan Kokot

Eliminacje okręgowye XLV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniu 8 kwietnia 2022r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbył się etap okręgowy XLV edycji OWiUR. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie reprezentowali uczniowie uczący się zawodu technik agrobiznesu: Gogół Katarzyna i Woźniak Mikołaj z kl. I TB, Głowik Szymon z kl. II TA, Bilski Jakub, Nowakowska Julia i Nowakowski Bartosz z kl. III TD oraz Kemski Łukasz z kl. IV TB.

Eliminacje składały się z dwóch części: pisemnej i praktycznej, z których można było zdobyć łącznie 120 pkt. Najlepsze wyniki uczniów ZSP Nr 2 w Kępnie:

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w konkursach i olimpiadach, zwłaszcza uczniom z młodszych klas, którzy dopiero rozpoczęli edukację w naszej szkole i będą jeszcze mieli okazję na rywalizację w przyszłości.

 

 

 

 

 


2022

5

kwietnia

Dorota Tokarek

XXII POWIATOWY KONKURS TEATRALNY

W dniu 5 kwietnia br. w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kępnie odbył się XXII Powiatowy Konkurs Teatralny pod hasłem Dulska wiecznie żywa, czyli „Moralność Pani Dulskiej”.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali sztukę G. Zapolskiej z wspaniałą scenografią i zdobyli III miejsce, a Wiktoria Ferdynus (kl. II TA) uznana została za najlepszą aktorkę. W spektaklu wystąpili: Emilia Jędrecka (Pani Dulska), Adrianna Otręba (Hanka), Wiktoria Ferdynus (Mela), Katarzyna Biernat (Hesia), Piotr Grzesiński (Zbyszko).

Nad przygotowaniem scenografii czuwali również: Bartosz Nowakowski, Maciej Sowa, Kamil Żłobiński, Michał Skiba. Młodzież szlifowała grę aktorską pod bacznym okiem polonistek Doroty Tokarek i Marii Rachlak.

 

 

 

 

 


2022

11

stycznia

Iwona Jany

XI Edycja konkursu plastycznego

W październiku 2021r. w szkole ogłoszono konkurs plastyczny pt. „Panteon Sław – patroni 2021 roku”. Organizatorami były biblioteki szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego i kępińska filia PBP Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu.

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie i wykonanie ilustracji do biografii lub twórczości: Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Z naszej szkoły do konkursu powiatowego zgłoszono prace następujących uczniów:

Prace oceniało jury w składzie: Wiesław Walas dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Kępnie, Anna Juszczak nauczyciel plastyki z SP nr 1 oraz Stefania Brzezińska - Michalska. Jury wyróżniło pracę Eryka Olejniczka z klasy 1a. Nagrodę ufundował komitet rodzicielski naszej szkoły. Podsumowanie konkursu odbyło się online.

Przygotowaną prezentację zamieszczono w Internecie:

Wręczenie nagród w naszej szkole odbyło się 11.01.2022 w bibliotece szkolnej.

 

 

 

 

 


2021

16

grudnia

Kamila Drzazga-Sak

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Dnia 16 grudnia 2021r. w Starostwie Powiatowym w Kępnie miała miejsce uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów za rok szkolny 2021/2022 uczniom szkół ponadpodstawowych z Powiatu Kępińskiego. Wśród najlepszych z najlepszych znalazły się także dwie uczennice naszej szkoły: Julia Wąsala z klasy IIITA i Julia Nowakowska z klasy IIITD.

Wyróżnione osoby oprócz dyplomów wraz z podziękowaniami i pismem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, dostały upominki Powiatu Kępińskiego, które wręczali Starosta Kępiński Robert Kieruzal oraz Wicestarosta Alicja Śniegocka. Jesteśmy niesamowicie dumni z sukcesów jakie osiągają uczniowie uczęszczający do Technikum Nr 2 w Kępnie. Wiemy, ile wysiłku kosztowało osiągniecie tych sukcesów. Gratulujemy i życzymy aby tegoroczni stypendyści sięgali wysoko, by odważyli się mieć marzenia na miarę własnych pragnień i aspiracji. Życzymy jeszcze wielu chwil radości, motywacji do dalszej nauki oraz poszerzania horyzontów, gdyż tylko otwarty umysł zdolny jest do zdobywania osiągnięć współczesności, tak aby kreować mądrą przyszłość. Rodzicom i opiekunom życzymy wielu powodów do dumy z Państwa dzieci, jak i również nauczycielom nieustawania we wspieraniu i dodawaniu skrzydeł do ich dalszego rozwoju oraz pracy.

Dziewczyny, oby tak dalej!

 

 

 

 

 


2021

10

listopada

Dorota Tokarek

11 LISTOPADA – NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości odbyła się uroczysta akademia z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polaków wolności.

Okolicznościowy apel zaszczycili obecnością przedstawiciele samorządu powiatowego, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP Nr 2.

Akademia jest lekcją historii dla nas wszystkich. Młodzież wyśpiewała żołnierskie pieśni, które przypomniały zgromadzonym trudną drogę, jaką Polacy musieli przebyć, by odzyskać upragnioną wolność i niepodległość kraju po 123 latach zaborów.

 

 

 

 

 


2021

4

listopada

Jan Kokot

Wyniki konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”.

W dniu 4 listopada 2021r. we współpracy z Placówką Terenową w Kępnie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego reprezentowaną przez kierownika Anetę Rabiega i Sylwię Kwaśniewską przeprowadzono konkurs „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” dla uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie. W konkursie wzięli udział uczniowie uczący się zawodu technik agrobiznesu z klas: I TB, II TA, III TD i IV TB. W wyniku przeprowadzonego testu konkursowego uzyskano następujące rezultaty:

Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami ufundowanymi przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: za I-III miejsce uczniowie otrzymali wiertarki udarowe, IV miejsce zostało uhonorowane gaśnicą, a zdobywca V miejsca otrzymał lampę LED.

Gratulujemy sukcesów i życzymy bezpiecznej pracy w branży rolniczej w przyszłości.

Szkolny Koordynator Konkursu

Jan Kokot

Zdjęcia z wydarzenia  

 

 

 

 

 


2021

3

listopada

Jan Kokot

Eliminacje szkolne XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W październiku 2021r. odbyły się eliminacje szkolne XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w czterech blokach przedmiotowych: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna i produkcja zwierzęca. W eliminacjach pisemnych i praktycznych udział wzięło 27 uczniów uczących się zawodu technik agrobiznesu z klasy I TB, II TA, III TD i IV TB.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji czterech uczniów będzie reprezentowało naszą szkołę na eliminacjach okręgowych OWiUR w kwietniu 2022r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Laureatom składamy gratulacje i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Olimpiady.

Szkolny Koordynator OWiUR

Jan Kokot

 

 

 

 

 


2021

22

października

Kamila Drzazga-Sak

Góra Grosza

 

 

 

 

 


2021

21

października

Jan Kokot

Wycieczka dydaktyczna do Biura Powiatowego ARiMR

W dniu 21 października 2021r. grupa uczniów klasy I TB i II TA z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, uczących się zawodu technik agrobiznesu, wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kępnie.

Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z działalnością Biura Powiatowego ARiMR oraz doradców WODR.

ARiMR wspomaga finansowo inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno-spożywczym, przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem, rozwój infrastruktury wiejskiej, poprawy struktury agrarnej, inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych, oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach oraz zarządza systemem unijnych dopłat bezpośrednich w Polsce.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego zajmują się działalnością szkoleniową dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. prowadzą działalność informacyjną wspierającą rozwój produkcji rolniczej, udzielają pomocy rolnikom i innym mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy.

Opiekunem uczniów był Jan Kokot nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSP Nr 2 w Kępnie.

 

 

 

 

 


2021

20

października

Samorząd Uczniowski

„Jest na świecie taki rodzaj smutku,

którego nie można wyrazić łzami.

Nie można go nikomu wytłumaczyć.

Nie mogąc przybrać żadnego kształtu,

osiada cicho na dnie serca

jak śnieg podczas bezwietrznej nocy”.

Haruki Murakami

 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci naszej uczennicy NIKOLI BIEGAŃSKIEJ z klasy III TC

Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem.

To wielka strata dla całej społeczności szkolnej.

Nikolę pamiętać będziemy jako zdolną uczennicę, wspaniałą przyjaciółkę, dobrą koleżankę.

Nie znajdujemy słów by wyrazić swój ból, smutek i pustkę, jaką odczuwamy po Jej stracie.

Rodzinie, przyjaciołom, znajomym i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje.

 

Dyrekcja wraz z całą społecznością szkolną

-Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie-

 

 

 

 

 


2021

14

października

Dorota Tokarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W KĘPNIE

14 października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To szczególne święto nauczycieli i pracowników szkoły obchodzone jest w Polsce w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w Polsce w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Na okolicznościowy apel przybyli: Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Członek Zarządu Powiatu Kępińskiego Marek Potarzycki, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Iwona Rataj, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska. Tradycyjnie, w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i tym samym zostali włączeni do grona społeczności szkolnej. Młodzież przyrzekała sumiennie spełniać zadania ucznia, zdobywać wiedzę, doskonalić osobowość, być odpowiedzialnym za swoje słowa i sądy, pamiętając, że ich potwierdzeniem mogą być tylko czyny.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

8

października

Piotr Krymiec

Połowinki klasy III TA i III TB

Połowinki, to tradycyjna impreza organizowana w połowie okresu nauki szkoły średniej. Dla uczniów czteroletniego technikum półmetek następuje po zakończeniu drugiej klasy, dlatego początek trzeciej klasy to dobry czas, by uczcić ten szczególny moment.

W tym roku szkolnym uczniowie klasy III TA i III TB tę imprezę zaplanowali i zorganizowali w piątek 8 października w „Motelu za ES”. Uroczysty bal rozpoczęli przedstawiciele klas: Dominika Mejza i Jakub Świtoń, którzy serdecznie powitali wychowawców: panią Kamilę Drzazgę-Sak, Edytę Tecław i pana Piotra Krymca, obecnych rodziców, a także uczniów wraz z osobami towarzyszącymi. Następnie głos zabrał pan Piotr Krymiec, który w imieniu dyrekcji, życzył wszystkim udanej zabawy. Po kolacji, rozpoczęła się wspólna zabawa.

Tego wieczoru uczniowie mogli zapomnieć o szkolnych obowiązkach i cieszyć się miłą atmosferą w gronie swoich kolegów i koleżanek. Tegoroczne Połowinki z pewnością zapadną w pamięci każdemu, stając się miłym i beztroskim wspomnieniem.

 

 

 

 

 


2021

28

września

Jan Kokot

Wspólne podróże kształcą i integrują

W miniony wtorek (28 września) 43 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie uczestniczyło w wycieczce dydaktycznej do Wrocławia.

Pierwszym punktem programu było wrocławskie ZOO, w którym dla wielu, zwłaszcza uczniów technikum agrobiznesu z klasy I TB, II TA i III TD, największą atrakcją była możliwość zwiedzenia jedynego w Polsce Afrykarium i podziwiania wodnego świata pod lustrem wody. Na początku dnia pogoda nas nie rozpieszczała, ale później wyszło Słońce i pomimo zbyt niskiego stanu wody na Przystani Zwierzynieckiej udało nam się odbyć rejs statkiem „Nereida” po Odrze na trasie Przystań ZOO – Przystań Kardynalska - Przystań ZOO. Dla większości była to pierwsza okazja podziwiania panoramy Wrocławia z „drogi wodnej”. Ostatnim punktem była wycieczka w okolice Hali Stulecia, która była szczególnie interesująca dla uczniów technikum budownictwa z klasy I TB i III TD. Ta ekspresjonistyczna, widowiskowo-sportowa hala, została wzniesiona w latach 1911–1913. W 2006 roku Hala Ludowa została uznana za obiekt światowego dziedzictwa UNESCO. Wpisana do rejestru zabytków w 1962 oraz ponownie w 1977, wraz z zespołem architektonicznym obejmującym m.in. Pawilon Czterech Kopuł, Pergolę i Iglicę.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

5

września

Anna Matysiak

Narodowy Dzień Sportu – 11 września 2021r.

Narodowy Dzień Sportu odbędzie się 11 września 2021r. w całej Polsce.

Narodowy Dzień Sportu, to inicjatywa społeczna organizowana przez Fundację Zwalcz Nudę wspólnie z partnerami – instytucjami propagującymi sport, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych. Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także przez marszałków prawie wszystkich województw, Polski Komitet Olimpijski i Paraolimpijski.

Celem projektu jest popularyzacja sportu – szczególnie wśród dzieci – oraz stworzenie możliwości do poznania i spróbowania swoich sił w nieznanych dotąd dyscyplinach. Dzięki wydarzeniu dzieci i młodzież, a co za tym idzie – również rodzice mają możliwość rozwijania pasji oraz nabywania nowych.

W czasie Narodowego Dnia Sportu w całej Polsce jednego dnia odbywają się dni otwarte, bezpłatne wydarzenia sportowe, zawody, treningi, spotkania z mistrzami. Organizują je instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Polskie Związki Sportowe, jak i punkty prywatne.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

3

września

Dorota Tokarek

POŻEGNANIE KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO - EWY JOBCZYK

„Dziękujemy” – pod takim hasłem przewodnim odbyła się 3 września uroczystość pożegnania kierownik szkolenia praktycznego w ZSP Nr 2 w Kępnie Ewy Jobczyk, która zdecydowała się odejść na zasłużoną emeryturę po 35 latach pracy, w tym 30 lat pracy pedagogicznej.

Doniosłe wydarzenie poprowadzili Monika Więcławska i Piotr Krymiec. Uroczystość w Centrum Kształcenia Ustawicznego zaszczycili obecnością: przedstawiciele starostwa powiatowego w Kępnie, przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Kępnie, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych terenu powiatu kępińskiego, dyrekcja, grono pedagogiczne, przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy administracyjni szkoły i uczniowie. Wśród zaproszonych była również najbliższa rodzina pani Ewy.

Spotkanie rozpoczęło się pełną humoru scenką pt. „Dzień z życia kierownika szkolenia praktycznego”. W rolę Ewy Jobczyk wcieliła się Romana Grycman, która ukazała profesjonalizm i pełne zaangażowanie głównej bohaterki w prowadzeniu codziennych spraw związanych z pełnieniem funkcji takich jak: szkolenia, praktyki uczniów, w tym zagraniczne, dziesiątki telefonów do pracodawców, egzaminy zawodowe, a także kierowanie uczniów na kursy do różnych ośrodków szkoleniowych itd.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

1

września

Dorota Tokarek

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 września, po wakacyjnej przerwie, zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Uroczystość odbyła się na placu przed Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZSP Nr 2. Zgromadzonych pedagogów, młodzież klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia i Technikum Nr 2 powitała dyrektor Barbara Howis.

W przemówieniu nie zabrakło odniesienia do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ciepłe słowa dyrektor skierowała przede wszystkim do młodzieży wstępującej po raz pierwszy w mury naszej szkoły, życząc im osiągnięcia wspaniałych sukcesów, natomiast pedagogom życzyła cierpliwości, wytrwałości i dalszego zaangażowania w wychowanie kolejnych roczników młodych ludzi.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

25

czerwca

Dorota Tokarek

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Kolejny rok edukacji za nami. Nie był to łatwy rok, gdyż ponownie wszyscy – uczniowie, ich rodzice i nauczyciele - musieli zmierzyć się z wyjątkową sytuacją związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i innych jednostek systemu oświaty w związku z pandemią Covid-19. Zagrożenie epidemiczne spowodowało, że nauka stacjonarna została zastąpiona nauczaniem zdalnym w okresie od 19 października 2020r. do 15 maja 2021r. Od 17 do 28 maja uczniowie mogli powrócić do szkół w systemie hybrydowym, a dopiero po tym okresie wszyscy kontynuowali naukę stacjonarną. To właśnie na ten powrót uczniowie czekali najbardziej, gdyż nawet najlepsze spotkania w sieci nie są w stanie zastąpić tradycyjnych, „na żywo”. Trudny rok szkolny dobiegł końca.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

22

czerwca

Piotr Krymiec

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie, w związku ze zbliżającymi się wakacjami, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przekazuje materiały dla uczniów oraz rodziców dotyczące bezpiecznych wakacji.

Patent na bezpieczne wakacje

Wypoczynek - warto wiedzieć

Ponadto, Komenda Powiatowa Policji w Kępnie informuje o telefonie zauwafnia dla dzieci i młodzieży 116 111 - ogólnopolski, bezpłatny i anonimowy telefon zaufania przeznaczony dla dzieci i młodzieży, czynny 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

WIĘCEJ

 

 

 

 

 


2021

18

czerwca

Ewa Jobczyk

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

Prosimy wszystkie osoby przystępujące do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zaodzie o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 - formuła 2017

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021 - formuła 2019

Instrukcja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2021

Wytyczne przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - formuła 2017

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - formuła 2019

 

 

 

 

 


2021

30

kwietnia

Dorota Tokarek

POŻEGNANIE MATURZYSTÓW ZSP NR 2 W KĘPNIE W DOBIE PANDEMII

Tradycyjnie w ostatni piątek kwietnia następuje pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie. Jednak w czasie trwającej pandemii zakończenie szkoły przez młodzież klas IV technikum przebiegało zupełnie inaczej – on-line.

W tym roku postanowiliśmy przyjąć inną formę, by uszanować wasz trud, sukcesy i na miarę zaistniałej sytuacji, a nawet i wbrew niej, godnie was pożegnać - powiedziała dyrektor szkoły Barbara Howis, zwracając się do uczniów. 30 kwietnia br. na platformie ZOOM połączyli się zaproszeni na uroczystość: wicestarosta kępińska – Alicja Śniegocka, naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu – Andrzej Jóźwik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie – Iwona Rataj, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, wychowawcy i 44 absolwentów Technikum Nr 2 oraz 21 absolwentów Liceum dla Dorosłych.

Dyrektor Barbara Howis przedstawiła 20 uczniów, którym rada pedagogiczna przyznała nagrody i wyróżnienia za wyniki w nauce, pracę w SU, zaangażowanie w życie szkoły. Do grona prymusów należą: Laura Antoszków z najwyższą średnią 5,80, Alicja Jakubczak – średnia 5,50, Jakub Szlag ze średnią 5,16, Joanna Jóźwiakowska – średnia 5,07 oraz Jakub Kabot ze średnią ocen 5,0. Dyrektor w swoim wystąpieniu przypomniała absolwentom, że z powodu pandemii nie było im dane uczestniczyć w pierwszym balu, jakim jest studniówka, uczyli się niemal cały rok szkolny nie w murach szkoły, lecz zdalnie, a jednak osiągnęli sukcesy, z których powinni być dumni. Świat należy do was. Od waszych decyzji zależy wasza przyszłość. Jesteście bardzo piękną kartą w 25-letniej historii naszej szkoły – dodała na zakończenie, życząc młodzieży wspaniałych ludzi obok siebie, trafnych wyborów i dojrzałych decyzji.

Głos zabrali również goście zaproszeni na ten niezwykły okolicznościowy „apel”. Druga część pożegnania absolwentów odbyła się już stacjonarnie w szkole zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Młodzież odebrała nagrody i świadectwa z rąk wychowawców klas - Katarzyny Bartnik-Domal i Darii Brajer-Działak.

 

 

 


2020

30

grudnia

Ewa Jobczyk

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021

Prosimy wszystkie osoby przystępujące do egzaminu potwierdzające kwalifikacje w zaodzie o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021

Instrukcja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń - luty 2021

Wytyczne przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

 

 

 

 


2020

11

grudnia

Iwona Jany

Konkurs na projekt okładki do dzieła Jana Kasprowicza

Już 10 lat bierzemy udział w konkursach organizowanych wspólnie z bibliotekami szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego oraz Książnicą Pegagogiczną. W roku szkolnym 2020/2021 ogłoszono powiatowy konkurs plastyczny pt. „Projekt okładki do dzieła Jana Kasprowicza. Z naszej szkoły zgłoszono 4 prace.

Jury konkursowe wyróżniło pracę Aleksandry Stasiewskiej z klasy 1c.

Gala podsumowująca odbyła się online. W części artystycznej wiersze Jana Kasprowicza recytowali uczniowie naszej szkoły Julia Wąsala i Kacper Poziemba.

Link do gali:

 

 

 

 

 


2020

11

listopada

Jarosław Dominik

Narodowe Święto Niepodległości

W tych wyjątkowo niesprzyjajacych okolicznościach, zachęcamy do obejrzenia i refleksji nad prezentacją przygotowaną przez naszych uczniów i nauczycieli.

W powyższym materiale wystąpili uczniowie obecnych klas II TA i III TB.

Ponadto w tym roku do obchodów święta narodowego dołączyli wszyscy uczniowie w ramach szkolnej rywalizacji Maratonu klas.

Oto prace konkursowe  

 

 

 

 

 


2020

14

października

Dorota Tokarek

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W CIENIU KORONAWIRUSA

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów.

To szczególne święto obchodzone jest w Polsce w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, czyli pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w naszym kraju. Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w Polsce w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela.

Tegoroczne święto z powodu pandemii COVID-19 i obowiązujących obostrzeń sanitarnych przebiegało zupełnie inaczej od dotychczasowych. Nie było uroczystego apelu z udziałem dyrekcji, pedagogów, pracowników szkoły i uczniów. W dniu poprzedzającym coroczne obchody Dnia Nauczyciela przygotowano w naszej szkole audycję przez radiowęzeł, podczas której głos zabrała dyrektor szkoły Barbara Howis, przedstawiając krótko historię DEN. Następnie Dyrektor podziękowała pedagogom i pracownikom szkoły za to, że wkładają tak wiele trudu i zaangażowania w wychowanie i nauczanie młodzieży, rozwijają ich zainteresowania oraz pasje. Dyrektor szkoły życzyła wszystkim pracownikom oświaty zdrowia, realizacji marzeń, cierpliwości i wytrwałości w kształtowaniu młodego pokolenia.

DEN jest również okazją do nagradzania wyróżniających się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym roku Nagrodę Starosty otrzymali: Jarosław Dominik, Bogusław Drab, Ewa Jobczyk. Nagrodą Dyrektora uhonorowani zostali nauczyciele: Alicja Bacińska, Renata Burzała, Romana Grycman, Paweł Jakubczyk, Sebastian Jański, Piotr Krymiec, Edyta Liebner, Barbara Mędel, Beata Szymoniak, Jacek Ślak, Edyta Tecław, Dorota Tokarek oraz wszyscy pracownicy szkoły.

W dalszej części audycji słowno-muzycznej młodzież zaprezentowała okolicznościowe piosenki, wiersze i życzenia.

 

 

 

 

 


2020

1

września

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021 W REŻIMIE SANITARNYM

We wtorek, 1 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021, na którą przybyli Starosta Kępiński Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka.

COVID-19 zmienił oblicze szkoły i ten rok, podobnie jak poprzednie kilka miesięcy od marca do czerwca, przejdzie do historii. Funkcjonowanie placówki odbywać się będzie w reżimie sanitarnym – wszystkich obowiązują maseczki na korytarzach i dystans.

Dyrektor szkoły Barbara Howis powitała zaproszonych Gości, dyrekcję, nauczycieli i młodzież klas pierwszych, którym życzyła zdrowia i wytrwałości w tych trudnych dla wszystkich warunkach. Od września w Technikum Nr 2 będzie się kształcić 30 nowych uczniów, natomiast w Branżowej Szkole I stopnia ponad 150.

Po kilkumiesięcznej izolacji społecznej, związanej z nauczaniem zdalnym wracamy do szkoły z dozą niepewności, ale też pełni nadziei, że uda nam się wygrać walkę z koronawirusem, wzbogacimy się o nowe doświadczenia, wiedzę i umiejętności.

WIĘCEJ


2020

26

czerwca

Drodzy uczniowie!

Ten rok szkolny zaczął się jak każdy inny. Spotykaliśmy się w murach naszej szkoły, by wspólnie się uczyć. Były dzwonki na lekcje, tłok na korytarzach, zbyt krótkie przerwy i znajome twarze tuż obok. W marcu wiele się zmieniło... Zamiast lekcji w szkole – zdalne nauczanie i rozwiązywanie problemów na odległość. Wiemy, że nie było Wam łatwo, ale daliście radę.

Dziękujemy Wam za ten rok szkolny, który mimo przeszkód spędziliśmy wspólnie.

Gdziekolwiek będziecie spędzać wakacje – życzymy udanego wypoczynku. Niech to będą pogodne miesiące wytchnienia i nabierania sił. Dbajcie o siebie. Do zobaczenia we wrześniu.

Dyrekcja i grono pedagogiczne ZSP Nr 2 w Kępnie

 

 

 

 

 


2020

17

czerwca

Ewa Jobczyk

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020

 

 

 


2020

26

maja

Barbara Mędel

Drodzy maturzyści!

Prosimy wszystkich maturzystów o zapoznanie się informacją OKE w Poznaniu o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązującą w roku szkolnym 2019/2020.

Najistotniejsze informacje w dokumencie:

 

WIĘCEJ

 

 

 


2020

27

kwietnia

Barbara Mędel

Aktualizacja terminów przeprowadzania egzaminu maturalnego

Prosimy wyszystkich maturzystów o zapoznanie się z nowym harmonogramem egzaminu maturalnego w roku 2020 (od strony 4 załącznika).

 

 

 

 


2020

27

kwietnia

Alicja Bacińska

Komunikat PPP w Kępnie

Poradnia wznawia pracę diagnostyczną. W pierwszej kolejności przeprowadzane będą diagnozy dzieci i uczniów w celu wydania opinii w sprawie gotowości szkolnej i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego...

PEŁNA TREŚĆ KOMUNIKATU ->

 

 

 


2020

26

marca

Barbara Howis

Drodzy Rodzice oraz Uczniowie.

Z dnia na dzień stanęliśmy wszyscy w obliczu trudnej dla nas sytuacji. Wszyscy nagle musieliśmy się przenieść się do innej epoki – świata komputerowego.

Drodzy Uczniowie zapewniamy Was, że rozumiemy Waszą sytuację i nie ukrywamy, że dla nas, nauczycieli, jest to również duże wyzwanie. Dlatego, aby osiągnąć cel musimy trzymać się razem. Ministerstwo nałożyło na nas obowiązek realizowania podstawy programowej. Nie jest to łatwe zadanie, gdy pracujemy zdalnie, ale nie niemożliwe, dlatego, jak już wiecie, każda klasa ma założony folder w chmurze (linki – do Dropboxa rozesłali wychowawcy). Nauczyciele wysyłają Wam tam materiały lekcyjne. Pamiętajcie, zawsze możecie skontaktować się z wychowawcą, czy danym nauczycielem za pomocą innego narzędzia. Do Waszej dyspozycji pozostaje również Pani Pedagog. Macie prawo pytać nauczycieli o niezrozumiałe kwestie, dotyczące przekazanego materiału. Zapewniam, że nikt z Was nie zostanie pozostawiony samemu sobie. Rozumiemy, że oprócz nauki też macie prawo do własnego życia, dlatego staramy się ograniczać materiał do minimum. Wzięliśmy pod uwagę to, że nie zawsze macie dostęp do komputera czy Internetu, czasem trzeba dzielić go z rodzeństwem. Forma przez nas przyjęta nie obliguje Was do permanentnego spędzania czasu przy komputerze, tym bardziej o wyznaczonych godzinach. Dlatego bardzo liczymy na Wasze wsparcie i zrozumienie w tej trudnej dla nas sytuacji, jednocześnie pozostajemy do Waszej dyspozycji.

Jesteśmy otwarci na Wasze sugestie dotyczące zdalnego nauczania.

Z życzeniami zdrowia

Barbara Howis

Dyrektor

 

Kontakt z pedagogoem szkolnym - p. Alicją Bacińską odbywa się za pomocą poczty e-mail: pedagogzsp2kepno@gmail.com

 

 

 


2020

11

marca

Piotr Krymiec

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

"Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

 

 


2020

28

lutego

Maciej Wieczorek

VIII edycja Powiatowego Konkursu dla ucznów klas ósmych szkół podstawowych „Sprawni w przyszłym zawodzie”

Dziś odbyła VIII edycja Powiatowego Konkursu „Sprawni w przyszłym zawodzie”. Udział w nim wzięli uczniowie prawie z wszystkich szkół podstawowych (19) powiatu kępińskiego. Konkurs odbywał sie pod patronatem Starostwa Powiatowgo w Kępnie, a obecnością zaszczycili: Robert Kieruzal - starosta kępiński oraz Andrzej Jóźwik - naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu.

Konkurs ten został zainicjowany w 2013 roku przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie i Starostwo Powiatowe w Kępnie. Obejmuje obszar całego powiatu kępińskiego, a jego głównym celem jest rozwój i kształtowanie myślenia technicznego oraz popularyzacja posługiwania się nowoczesnymi pomocami dydaktycznymi wśród uczniów na różnych etapach edukacyjnych, oraz przygotowanie młodzieży do przemyślanego wyboru przyszłego zawodu.


2020

27

lutego

Dorota Tokarek

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ

W czwartek, 27 lutego w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych.

Reprezentanci naszej szkoły w piłce koszykowej - drużyna chłopców, których opiekunem i trenerem był pan Grzegorz Markiewicz zajęła III miejsce na podium. Młodzi koszykarze grali wyśmienicie.

W skład zespołu weszli: Tobiasz Rabiega, Patryk Grzesiński, Mateusz Gogół, Jakub Gogół, Tobiasz Gajewski, Fabian Świątek, Maciej Sowa, Tymoteusz Karwacki, Dawid Szklarecki, Błażej Szczepaniak.


2020

26

lutego

Maciej Wieczorek

Targi MEBLE POLSKA

Uczniowie naszej szkoły 26 lutego 2020 r. uczestniczyli w wycieczce do Poznania na Międzynarodowe Targi Poznańskie - „Meble Polska 2020”.

Ponad 500 firm, wszyscy wiodący producenci mebli z Polski zainteresowani rozwojem eksportu, producenci z krajów sąsiednich, tysiące zwiedzających z Polski i zagranicy - światowa branża meblowa spotkała się w Poznaniu. Targi MEBLE POLSKA, to największe kontraktacje meblowe w Europie Środkowo-Wschodniej, oraz jedno z najskuteczniejszych narzędzi promocji eksportu meblarskiego.

Pośród wszystkich firm prym wiodły rodzime przedsiębiorstwa z powiatu kępińskiego, których na targach było najwięcej i miały najładniejsze stoiska. Miłym akcentem było również to, że wielu naszych uczniów właśnie w tych firmach odbywa praktyczną naukę zawodu i mogli zdobyć nowe doświadczenie, które na pewno przyda się w przyszłości.


2020

19

lutego

Dorota Tokarek

SZKOLENIE W ZAKRESIE UŻYCIA DEFIBRYLATORA

W połowie lutego z inicjatywy starostwa kępińskiego na ścianie głównego budynku ZSP Nr 2 w Kępnie (oraz innych lokalizacjach miasta) został zamontowany defibrylator AED. Kilka dni później, w środę 19 lutego w Starostwie Powiatowym w Kępnie odbyło się szkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem defibrylatora. W szkoleniu z ramienia naszej szkoły wzięli udział: mgr Dorota Tokarek, mgr inż. Daria Brajer-Działak i mgr Andrzej Gruszka.

Defibrylatory AED to niewielkie urządzenia, które przywracają prawidłową pracę serca. Analiza przypadków oraz wieloletnie badania dowodzą, że obecność defibrylatora AED w pobliżu osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia powoduje, że przeżywalność poszkodowanych wzrasta aż do 70%. Defibrylatory AED są lekkie, bezpieczne zarówno dla poszkodowanego jak i dla ratownika oraz bardzo proste w obsłudze – zostały stworzone, aby mógł je obsłużyć każdy (nie posiadając wykształcenia medycznego). AED wystarczy włączyć i postępować zgodnie z poleceniami.


2020

18

lutego

Jan Kokot

Rolniku pracuj bezpiecznie w swoim gospodarstwie!

W seminarium uczestniczyli uczniowie klasy I TD, II TB i III TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.

Szkolenie prowadzili: Paulina Sikora z Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Andrzej Zalewski z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu.


2020

13

stycznia

Paweł Jakubczyk

WYWIADÓWKI

Zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów na sptkanie z wychowawcami, podumowujące wyniki w nauce i zachowaniu za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego.

PRZYDZIAŁ SAL

 

 

 


2020

10

stycznia

Dorota Tokarek

VII Międzyszkolna Corrida Ortograficzna

10 stycznia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie zorganizowana została VII edycja Międzyszkolnej Corridy Ortograficznej o tytuł „Mistrza ortografii”. Konkurs ortograficzny corocznie organizowany jest przez wicedyrektor Barbarę Mędel oraz polonistki ZSP Nr 2: Aleksandrę Klimecką, Barbarę Noculak, Dorotę Tokarek, Marię Rachlak, a także Jarosława Dominika.

Dziewięcioro uczestników ze szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego zmagało się z niezwykle trudnym tekstem dyktanda pt. „Ekscentryczna ekshrabina”, który stanowił wielkie wyzwanie dla piszących. „A że na dworze ziąb, mróz i śnieżyca, woźnica Jakub, cierpiący na próchnicę zębów, przygotował podkuwki płóz do sań i małe podkówki dla wpółdrzemiących kucyków. Następnie udał się do przydrożnej oberży i zażądał od hożej kucharki uwarzenia naprędce co najmniej superpożywnej zupy jarzynowej, tudzież paru pizz z mozzarellą i curry albo z sosem bolognese”. - to tylko fragment zawiłej pisowni wyrazów.

W tym roku na podium znalaźli się:

Najlepsi uczniowie otrzymali z rąk dyrektor Zespołu Barbary Howis nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców przy ZSP Nr 2 w Kępnie.


2019

20

grudnia

Sebastian Szewczuk

KOLĘDZIAŁKI 2019

20 grudnia 2019 r. w fantastycznej atmosferze odbyły się Kolędziałki. Czwarta edycja zaowocowała wysoką frekwencją uczniów, jak również zwiększonym udziałem klas w konkursie. Jury konkursu po raz kolejny wyłoniło najlepszych wykonawców. W tym roku w tym ważnym gronie zasiedli: p. Judyta Grzesińska – pełniąca rolę przewodniczącego jury, p. Beata Szymoniak. p. Jan Kokot, p. Dariusz Jasik, p. Jarosław Dominik.

W tym roku na podium znalazły się klasy:

Po wręczeniu dyplomów głos zabrała pani dyrektor Barbara Howis, która złożyła wszystkim człnokom społeczności szkolnej życzenia świąteczne.

Prowadzącymi tegoroczny konkurs były uczennice: Zuzanna Gąszczak z klasy III TA i Oliwia Świtoń z klasy I TC. Nagłośnienie, oraz dbanie o akustykę w trakcie występów podlegało pieczy pana Bogusława Draba. Przygotowaniem scenerii, dyplomów, scenariusza prowadzących, jak również dokumentacją jury i uwiecznieniem wszystkich występów na nagraniach zajął się pan Sebastian Szewczuk.


2019

17

grudnia

Sebastian Szewczuk

Podaj Łapę

W dniach 2 – 17 grudnia 2019 r. została w naszej szkole przeprowadzona zbiórka pod hasłem „Podaj Łapę”. Miała ona na celu zabezpieczenie bytu psiaków w azylu pani Beaty Żółkiewskiej w Krzyżownikach. Akcję zainicjowały uczennice klasy I TA – Maja Kaźmierczak i Julia Wąsala. W sumie udało nam się zabezpieczyć dla azylu karmę w ilości 580 kg kilogramów. W tym 514,3 kg karmy suchej. Oprócz tego zebrano 10 kocy, 2 obroże, 4 komplety szelek ze smyczą, 1 smycz zwijana, 2 miski, 2 skóry baranie, oraz 3 opakowania psich przysmaków. Klasa IV TB, mimo iż nie bierze udziału w Maratonie klas, po raz kolejny pokazała że nie jest obojętna na psi los i w sumie uplasowała się na piątym miejscu.

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Artura Wąsali, który dołożył swoją cegiełkę do pomocy i zapewnił dostarczenie darów własnym transportem. Wszyscy, którzy brali udział w zbiórce otrzymali specjalne podziękowania, które zredagowały Julia i Maja.

Dziewczynom gratulujemy odwagi w podejmowaniu tak dużych wyzwań już na początku edukacji w naszej szkole!


2019

13

grudnia

Dorota Tokarek

XXXI KONKURS RECYTATORSKI IM. MARII Z FREDRÓW SZEMBEKOWEJ

W dniu 13 grudnia w Łęce Opatowskiej odbyła się XXXI edycja Konkursu Recytatorskiego im. Marii z Fredrów Szembekowej.

Do zmagań z poezją poetki z Siemianic przystąpiło 7 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu kępińskiego. Naszą szkołę reprezentowała Julia Wąsala z kl. I TA, która zajęła II lokatę.

Nauczycielem przygotowującym recytatorkę była mgr Barbara Noculak. Opiekę nad uczennicą podczas konkursu sprawowała mgr Dorota Tokarek.


2019

12

grudnia

Jan Kokot

Wycieczka klasy I TD do ARiMR w Kępnie.

W  dniu 12 grudnia 2019r. grupa uczniów klasy I TD, uczących się zawodu technik agrobiznesu, wzięła udział w wycieczce dydaktycznej do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kępnie, której celem było zapoznanie uczniów z działalnością biura oraz zastosowanie portalu IRZplus do składania zgłoszeń bydła, trzody chlewnej, owiec i kóz.


2019

2

grudnia

Edyta Teclaw

Wycieczka klas I TA i I TC do Wrocławia

W poniedziałek 3 grudnia odbyła się wycieczka integracyjna klasy I TA i I TC do Wrocławia. W programie wycieczki był między innymi udział w seansie filmowym w Multikinie oraz podziwianie atrakcji podczas Jarmarku Bozonarodzeniowego na wrocławskim rynku.

Opiekunami grupy były p. Edyta Tecław i p. Katarzyna Bartnik-Domal.


2019

26

listopada

Barbara Noculak

XXI Powiatowy Festiwal Teatralny

26 listopada 2019 roku uczniowie z klas I TA i I TD (I TA: Maja Kaźmierczak, Nicola Łyczkowska, Dominika Mejza, Julia Wąsala, Kacper Zimoch; I TD: Malwina Stopka, Michał Biernat, Piotr Grzesiński, Maciej Sowa) wzięli udział w XXI Powiatowym Festiwalu Teatralnym, który odbył się pod hasłem "Szkoła w literaturze". Zespół reprezentujący naszą szkołę przedstawił spektakl oparty na fragmencie powieści o Harrym Potterze, była to "Lekcja wróżbiarstwa". Dekoracje do inscenizacji wykonała grupa z klasy 2b (Hubert Babis, Agnieszka Pawlak, Magdalena Nowak, Sandra Pomiankowska) pod kierunkiem pani M. Rachlak, zaś nad całością przygotowań czuwały panie Aleksandra Klimecka i Barbara Noculak.


2019

21

listopada

Jan Kokot

Pracuj bezpiecznie w gospodarstwie rolnym!

21 listopada 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, Oddział Państwowej Inspekcji Pracy w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Placówką Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziły szkolenie dla rolników i uczniów klas o profilu rolniczym, którzy przygotowują się do odbycia praktycznej nauki zawodu. Seminaria prowadzili:

 1. Paulina Sikora z Placówki Terenowej KRUS w Ostrowie Wielkopolskim,
 2. Andrzej Zalewski z PIP oddział Ostrów Wlkp.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klasy I TD i III TB – grupa technik agrobiznesu oraz rolnicy, którzy w przyszłości będą przyjmować uczniów na praktyki zawodowe w swoich gospodarstwach.


2019

15

listopada

Violetta Kasprzak-Sindera

Rozstrzygnięcie konkursu bibliotecznego

W kępińskiej filii Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego, rozstrzygnięto konkurs plastyczny pod nazwą "Muzyka klasyczna w literaturze polskiej". Inicjatywę, swoim patronatem objął Starosta Kępiński, a udział w niej brały szkoły ponadpodstawowe naszego powiatu.

Przedstawiono 21 prac w dowolnej technice. Wręczenie nagród odbyło się w Liceum Ogólnokształcacym. Naszą szkołę reprezentowali: Alicja Jakubczak (III TB), Kinga Stępniak (II TA), Oliwia Wiza (IITB), Sylwia Michalczyk (I TC), Katarzyna Biernat (I TD), Nikola Kozak (1h), Paulina Michalska (2c). Wyróżnienie za swoją pracę otrzymała Alicja Jakubczak. Wszystkie prace będą brały udział w Maratonie Klas, a zobaczyć je będzie można w bibliotece szkolnej.

 

 

 


2019

13

listopada

Julia Wąsala

Wyjątkowa lekcja logistyki

13 listopada klasa I TA pod opieką pani Katarzyny Bartnik-Domal oraz pani Romany Grycman na zajęciach logistycznych, udała się do Fabryki Mebli "BENIX" Kaczorowscy sp.j., która ma swoją siedzibę w Mroczeniu. Jest to jedna z najprężniej rozwijających się firm tapicerskich w naszym regionie.

Podczas wycieczki zostaliśmy oprowadzeni przez dyrektora pana Krzysztofa Zimnego po nowoczesnym obiekcie produkcyjnym. Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy doświadczonej kadrze, kierującej zakładem zatrudniającym około 1000 osób.


2019

8

listopada

Edyta Tecław

Pociągiem do wolności

Dziś w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia pt. "Pociąg do wolności" z okazji święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Młodzież na widowni mogła przenieść się w czasie i poczuć atmosferę tamtych lat.

Ten wspaniały występ przygotowali uczniowie klas technikum I TA i II TB oraz klasy branżowej 1f pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Burzaly, Edyty Tecław, Macieja Wieczora, Bogusława Draba i Małgorzaty Lubryki.

Dziękujemy za wspaniałą lekcję historii.


2019

7

listopada

Alicja Bacińska

ZAPROSZENIE

W dniu 29 listopada br. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie organizuje "Dzień Otwarty", w ramach którego odbedzie się spotkanie dla rodziców poświęcone tematowi budowania więzi pomiędzy rodzicami a dziećmi ("Dlaczego rodzice powinni być ważniejsi od rówieśników?"). Przeprowadzi je mgr Anna Kłobuch.

Spotkanie odbędzie się w Sali Biblioteki Powiatowej o godzinie 16.00 i planowane jest na około godzinę. Po spotkaniu będzie możliwość konsultowania się ze specjalistami poradni, którzy będą do dyspozycji rodziców.

 

 

 


2019

25

października

Jan Kokot

Eliminacje szkolne XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach od 25 października 2019r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbył się etap szkolny XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Do części pisemnej oraz praktycznej olimpiady przystąpiło 20 uczniów uczących się w zawodzie technik agrobiznesu z klasy I TD, II TB, III TB i IV TA. Eliminacje szkolne zostały przeprowadzone w następujących blokach tematycznych: agrobiznes, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna oraz produkcja zwierzęca.


2019

25

października

Katarzyna Bartnik-Domal

Daria Brajer-Działak

Połowinki klasy III TA i III TB

Połowinki, to tradycyjna impreza organizowana w połowie okresu nauki szkoły średniej. Dla uczniów czteroletniego technikum półmetek następuje po zakończeniu drugiej klasy, dlatego początek trzeciej klasy to dobry czas, by uczcić ten szczególny moment.

W tym roku szkolnym uczniowie klasy IIITA i III TB wraz z rodzicami zaplanowali i zorganizowali tę imprezę na piątek 25 października w „Motelu za Miedzą”. Uroczysty bal rozpoczęli przewodniczący klas: Laura Antoszków i Tobiasz Pastusiak ...


2019

23

października

Katarzyna Bartnik-Domal

XII Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Ośmioro uczniów z klasy IVTA uczących się w zawodzie technik logistyk wzięło udział w XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej corocznie przez Wyższą Szkołę Logistyki z Poznania. W tym roku po raz pierwszy etap szkolny miał odbyć się w nowej formie, w wersji on-line, czyli za pomocą Internetu i zaplanowany był na 4 października 2019r. Niestety z powodów technicznych, wynikających najprawdopodobniej z bardzo dużej liczby uczestników (ok. 9000), nie udało się przeprowadzić olimpiady w tym dniu. Drugi termin wyznaczono na dzień 23 października o godz. 11.00 i dla pewności zastosowano dotychczasową, tradycyjną, papierową formę. Po napisaniu testu należało zeskanować karty odpowiedzi zawodników i przesłać je e-mailem pod wskazany adres.

Bardzo wysoki wynik uzyskał Jakub Matysiak, który zakwalifikował się również do kolejnego etapu olimpiady i będzie reprezentował naszą szkołe 6 grudnia w siedzibie WSL w Poznaniu.


2019

14

października

Dorota Tokarek

Dzień Edukacji Narodowej w ZSP Nr 2 w Kępnie

14  października w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej - święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Na okolicznościowy apel przybyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kępnie, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, pracownicy administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców oraz społeczność uczniowska.

Tradycją stało się, aby w tym dniu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.


2019

7

października

Piotr Krymiec

Seminarium podsumowujące praktyki w Norden w ramach programu Erasmus+

7 października 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie odbyło się seminarium podsumowujące projekt "Do Norden po nowe doświadczenia zawodowe" zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Akcja: Mobilność edukacyjna na zasadach programu Erasmus+.

Seminarium zostało przygotowane przez młodzież uczestniczącą w projekcie pod kierunkiem opiekunów: Ewy Jobczyk,Darii Brajer-Działak, Renaty Burzały i Piotra Krymca. W seminarium uczestniczyli: Starosta Powiatu Kępińskiego w Kępnie - Robert Kieruzal, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Iwona Rataj, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracodawcy uczestniczący w projekcie, rodzice, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie.


2019

20

września

Edyta Liebner

Z wizytą w Warszawie

W dniach 20-22 września br. grupa uczniów z naszej szkoły wzięła udział w wycieczce do Warszawy.

Wyjazd pozostawił moc pięknych wrażeń i niezwykłe wspomnienia, które z utęsknieniem będziemy rozpamiętywać jeszcze długo.


2019

2

września

Dorota Tokarek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września w szkolnych murach znów zrobiło sie gwarno. Uroczystej inauguracji dokonała nowa dyrektor placówki: mgr Barbara Howis, która na wstępie powitała wszystkich pracowników szkoły i licznie przybyłą młodzież. Uroczystość była też okazją do wspomnień obchodzonej 1 września 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Dyrektor, zwracając sie do uczniów i nauczycieli, zwróciła uwagę na fakt, że pomimo tzw. "podwójnego rocznika", organizacja zajęć w szkole nie jest w żaden sposób zakłócona, czy nawet utrudniona.


2019

19

czerwca

Dorota Tokarek

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie dyrektora ANDRZEJA KOWALCZYKA

19 czerwca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Kępnie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Tegoroczne podsumowanie dziesięciomiesięcznej nauki było wyjątkowe nie tylko dla uczniów, ale przede wszystkim dla dyrektora Andrzeja Kowalczyka, który zdecydował się odejść po 43 latach pracy zawodowej na zasłużoną emeryturę.